BBC Cymru Fyw

Dedfryd ohiriedig i isbostfeistres o Ynys Môn

Published
image copyrightOther
image captionWilliams: Yn ceisio helpu siop gymunedol
Mae isbostfeistres o Ynys Môn wedi cael dedfryd ohiriedig ar ôl pledio'n euog i gyhuddiad o ddwyn.
Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Margery Williams, 45 oed o Landdaniel, wedi dwyn £14,600 er mwyn helpu'r siop gymunedol.
Cafodd ddedfryd o flwyddyn wedi ei gohirio am 18 mis a gorchymyn i wneud 200 awr o waith di-dâl.
Bydd hi'n gorfod talu £600 o gostau.
Talu'n ôl
Dywedodd y Cofiadur Wyn Lloyd Jones ei fod yn sicr na fyddai Williams yn troseddu eto.
Yn ystod y gwrandawiad cafwyd geirda gan gynghorydd a phrifathro oedd yn cyfeirio at ei gwaith fel warden cartref henoed a mam faeth am 10 mlynedd.
Roedd wedi pledio'n euog i bedwar cyhuddiad o dwyll yn erbyn Swyddfa'r Post.
Mae hi wedi talu'r arian yn ôl.
Clywodd y llys ei bod wedi ceisio helpu'r siop gymunedol a bod trigolion lleol wedi cyfrannu £15 yr un ac wedi sicrhau cymhorthdal er mwyn prynu'r siop.
Cafodd Williams ei phenodi yn isbosteistres yn 2009.

Straeon perthnasol

  • Isbostfeistres yn pledio'n euog i gyhuddiad o ddwyn