Dedfryd ohiriedig i isbostfeistres o Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Williams: Yn ceisio helpu siop gymunedol

Mae isbostfeistres o Ynys Môn wedi cael dedfryd ohiriedig ar ôl pledio'n euog i gyhuddiad o ddwyn.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Margery Williams, 45 oed o Landdaniel, wedi dwyn £14,600 er mwyn helpu'r siop gymunedol.

Cafodd ddedfryd o flwyddyn wedi ei gohirio am 18 mis a gorchymyn i wneud 200 awr o waith di-dâl.

Bydd hi'n gorfod talu £600 o gostau.

Talu'n ôl

Dywedodd y Cofiadur Wyn Lloyd Jones ei fod yn sicr na fyddai Williams yn troseddu eto.

Yn ystod y gwrandawiad cafwyd geirda gan gynghorydd a phrifathro oedd yn cyfeirio at ei gwaith fel warden cartref henoed a mam faeth am 10 mlynedd.

Roedd wedi pledio'n euog i bedwar cyhuddiad o dwyll yn erbyn Swyddfa'r Post.

Mae hi wedi talu'r arian yn ôl.

Clywodd y llys ei bod wedi ceisio helpu'r siop gymunedol a bod trigolion lleol wedi cyfrannu £15 yr un ac wedi sicrhau cymhorthdal er mwyn prynu'r siop.

Cafodd Williams ei phenodi yn isbosteistres yn 2009.

Straeon perthnasol