BBC Cymru Fyw

Codi amheuon am Gyngor Partneriaeth y Gymraeg

Published

Mae cyn-brif weithredwr Bwrdd yr Iaith wedi codi amheuon am grŵp newydd fydd yn cynghori Llywodraeth Cymru ar yr iaith Gymraeg.

Ddydd Mercher fe wnaeth Leighton Andrews, y gweinidog sydd â chyfrifoldeb am y Gymraeg, gyhoeddi enwau aelodau Cyngor Partneriaeth y Gymraeg.

Ond yn ôl Meirion Prys Jones mae yna gwestiynau i'w hateb am faint o weithiau fydd y grŵp newydd yn cwrdd bob blwyddyn.

Mae e hefyd yn poeni am berthynas rhai o'r aelodau â'r llywodraeth.

Fe fydd Cyngor Partneriaeth y Gymraeg yn cwrdd o leiaf dri diwrnod y flwyddyn.

"Mae angen llawer iawn mwy na hynny," meddai Mr Jones.

image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionBydd Efa Gruffudd Jones yn aelod o Gyngor Partneriaeth newydd y Gymraeg

Dywedodd bod aelodau'r corff yn cynnwys nifer o bobl alluog a bod y corff yn "beth da".

Ond ychwanegodd: "Un pryder yw bod yna nifer o'r rhain yn derbyn arian sylweddol gan y llywodraeth felly mae yna botensial o wrthdaro buddiannau yn y fan hyn."

Mae'r cyngor yn gyfrifol am roi cyngor a chyflwyno sylwadau i weinidogion mewn perthynas â strategaeth y Gymraeg ac mewn perthynas â chynlluniau gweithredu blynyddol gweinidogion.

Yr aelodau newydd yw:

  • Dr Lowri Angharad Ahronson, Cyfarwyddwr Cynllun Iaith Gymraeg, Prifysgol Bangor;
  • Efa Catrin Gruffudd Jones, Prif Weithredwr, Urdd Gobaith Cymru;
  • Owain Siôn Gruffydd, Prif Weithredwr, Menter Bro Dinefwr a Trywydd;
  • Catherine Baldwin, Swyddog Iaith Gymraeg, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru;
  • Sali Burns, Nyrs Iechyd Meddwl Cofrestredig, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr;
  • Hywel Jones, Prif Weithredwr, Mudiad Meithrin;
  • Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Adran Addysg a Gwasanaethau Cymunedol, Cyngor Sir Ceredigion.

'Heriau'

Wrth gyhoeddi'r penodiadau ddydd Mercher dywedodd Mr Andrews: "Mae sefydlu'r cyngor yn enghraifft arall o ymrwymiad y llywodraeth i gefnogi a datblygu'r iaith Gymraeg.

"Ym mlwyddyn gyntaf y Cynulliad rydyn ni wedi cyflwyno newidiadau cyflym ac ystyrlon i agenda'r Gymraeg.

"Bydd y penodiadau yn rhoi mwy o syniadau, mwy o gymorth, a heriau newydd i weinidogion wrth inni ddechrau rhoi Strategaeth newydd y Gymraeg ar waith ac wrth inni weithredu ein Cynllun Gweithredu ar gyfer 2012-13."

.

Straeon perthnasol

  • Penodi saith i Gyngor Partneriaeth y Gymraeg