BBC Cymru Fyw

Ergyd i'r Democratiaid Rhyddfrydol yn Wrecsam

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionY Democratiaid Rhyddfrydol oedd yn rheoli Cyngor Wrecsam
Roedd canlyniad cyntaf etholiadau cynghorau Cymru yn newyddion drwg i'r Democratiaid Rhyddfrydol.
Y blaid oedd yn rheoli Cyngor Wrecsam fel rhan o glymblaid ond fe gollodd y Democratiaid Rhyddfrydol saith o'u 11 sedd.
Un o'r saith i golli eu seddau oedd cyn-arweinydd y cyngor, Ron Davies.
Collodd Plaid Cymru ddwy sedd ond roedd y canlyniad yn newyddion da i'r Blaid Lafur.
Er hynny, doedd gan yr un blaid fwyafrif ar yr awdurdod a bydd trafodaethau dros yr wythnosau nesaf.

Canlyniad Wrecsam :

 • Llafur - 23
 • Annibynnol - 18
 • Ceidwadwyr - 5
 • Democratiaid Rhyddfrydol - 4
 • Plaid Cymru - 1
 • Di-blaid - 1

Sir y Fflint

Yn Sir y Fflint doedd 'na ddim newid o ran rheolaeth gyda'r un blaid yn llwyddo i ennill digon o seddi er mwyn rheoli.
Fe wnaeth y Blaid Lafur ennill wyth sedd wrth i'r Democratiaid Rhyddfrydol golli dwy sedd, y Ceidwadwyr un a'r aelodau annibynnol bump.
Mae'r canlyniad yn golygu bod y Blaid Lafur 5 sedd yn brin o gyrraedd 36 oedd angen ar gyfer mwyafrif.
Mae disgwyl i'r blaid arwain clymblaid yno.
Roedd y Blaid Lafur yn targedu'r sir yma fel un y gellir ei hennill.

Canlyniad Sir y Fflint:

 • Llafur - 31
 • Annibynnol - 19
 • Ceidwadwyr - 8
 • Democratiaid Rhyddfrydol - 7
 • Annibynnol Neywdd - 4
 • Plaid Cymru - 1
Dywedodd arweinydd Llafur y sir, Aaron Shotton, ei fod yn falch bod ei blaid wedi ennill naw sedd yn fwy na'r hyn oedd ganddyn nhw er eu bod bum sedd yn brin o fwyafrif.
Ymhlith y cynghorwyr newydd fe fydd Mr Shotton yn croesawu ei dad, Paul.
"Mae hi wedi bod yn noson wych ar draws Sir y Fflint ... y ni yw llais pobl y sir," meddai.
"Roedd hi'n mynd i fod yn her i ennill y mwyafrif yn ôl ac fe fyddwn ni'n gwasanaethu'r etholwyr yn dda."
Dywedodd Arnold Woolley, arweinydd y glymblaid a fu'n arwain y cyngor dros y pedair blynedd diwethaf, y byddai'n disgwyl cyfres o drafodaethau dros y penwythnos ynglŷn â phwy fydd yn arwain y cyngor.
"Yn naturiol dwi rywfaint yn siomedig gan ein bod wedi gweithio'n galed."

Sir Ddinbych

Mae'r Blaid Lafur wedi disodli'r Ceidwadwyr fel y blaid fwyafrifol ar Gyngor Sir Ddinbych.
Does yr un blaid wedi llwyddo i ennill digon o seddi er mwyn rheoli.
Cafodd Llafur ganlyniad gwych, gan dreblu nifer eu seddi o chwech i 18.
Roedd hi'n noson wael i'r Ceidwadwyr - hanerodd eu seddi o 18 i naw.
 • Llafur - 18
 • Annibynnol - 12
 • Ceidwadwyr - 9
 • Plaid Cymru -7
 • Democratiaid Rhyddfrydol -1