Ergyd i'r Democratiaid Rhyddfrydol yn Wrecsam

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Y Democratiaid Rhyddfrydol oedd yn rheoli Cyngor Wrecsam

Roedd canlyniad cyntaf etholiadau cynghorau Cymru yn newyddion drwg i'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Y blaid oedd yn rheoli Cyngor Wrecsam fel rhan o glymblaid ond fe gollodd y Democratiaid Rhyddfrydol saith o'u 11 sedd.

Un o'r saith i golli eu seddau oedd cyn-arweinydd y cyngor, Ron Davies.

Collodd Plaid Cymru ddwy sedd ond roedd y canlyniad yn newyddion da i'r Blaid Lafur.

Er hynny, doedd gan yr un blaid fwyafrif ar yr awdurdod a bydd trafodaethau dros yr wythnosau nesaf.

Canlyniad Wrecsam :

 • Llafur - 23
 • Annibynnol - 18
 • Ceidwadwyr - 5
 • Democratiaid Rhyddfrydol - 4
 • Plaid Cymru - 1
 • Di-blaid - 1

Sir y Fflint

Yn Sir y Fflint doedd 'na ddim newid o ran rheolaeth gyda'r un blaid yn llwyddo i ennill digon o seddi er mwyn rheoli.

Fe wnaeth y Blaid Lafur ennill wyth sedd wrth i'r Democratiaid Rhyddfrydol golli dwy sedd, y Ceidwadwyr un a'r aelodau annibynnol bump.

Mae'r canlyniad yn golygu bod y Blaid Lafur 5 sedd yn brin o gyrraedd 36 oedd angen ar gyfer mwyafrif.

Mae disgwyl i'r blaid arwain clymblaid yno.

Roedd y Blaid Lafur yn targedu'r sir yma fel un y gellir ei hennill.

Canlyniad Sir y Fflint:

 • Llafur - 31
 • Annibynnol - 19
 • Ceidwadwyr - 8
 • Democratiaid Rhyddfrydol - 7
 • Annibynnol Neywdd - 4
 • Plaid Cymru - 1

Dywedodd arweinydd Llafur y sir, Aaron Shotton, ei fod yn falch bod ei blaid wedi ennill naw sedd yn fwy na'r hyn oedd ganddyn nhw er eu bod bum sedd yn brin o fwyafrif.

Ymhlith y cynghorwyr newydd fe fydd Mr Shotton yn croesawu ei dad, Paul.

"Mae hi wedi bod yn noson wych ar draws Sir y Fflint ... y ni yw llais pobl y sir," meddai.

"Roedd hi'n mynd i fod yn her i ennill y mwyafrif yn ôl ac fe fyddwn ni'n gwasanaethu'r etholwyr yn dda."

Dywedodd Arnold Woolley, arweinydd y glymblaid a fu'n arwain y cyngor dros y pedair blynedd diwethaf, y byddai'n disgwyl cyfres o drafodaethau dros y penwythnos ynglŷn â phwy fydd yn arwain y cyngor.

"Yn naturiol dwi rywfaint yn siomedig gan ein bod wedi gweithio'n galed."

Sir Ddinbych

Mae'r Blaid Lafur wedi disodli'r Ceidwadwyr fel y blaid fwyafrifol ar Gyngor Sir Ddinbych.

Does yr un blaid wedi llwyddo i ennill digon o seddi er mwyn rheoli.

Cafodd Llafur ganlyniad gwych, gan dreblu nifer eu seddi o chwech i 18.

Roedd hi'n noson wael i'r Ceidwadwyr - hanerodd eu seddi o 18 i naw.

 • Llafur - 18
 • Annibynnol - 12
 • Ceidwadwyr - 9
 • Plaid Cymru -7
 • Democratiaid Rhyddfrydol -1

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol