BBC Cymru Fyw

Llafur yn cryfhau yng Nghastell-nedd

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
Mae Llafur wedi cipio rheolaeth dinas Abertawe.
Roedd y ddinas yn arfer cael ei rhedeg gan glymblaid dan arweniad y Democratiaid Rhyddfrydol.
Cryfhaodd pleidlais Llafur yng Nghastell-nedd Port Talbot wrth ddal eu gafael ar y cyngor yno.
Enillodd Llafur 52 o'r 64 o seddau yn erbyn y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru.
Collodd y Democratiaid Rhyddfrydol eu tair sedd ac fe gollodd Plaid Cymru dair o'r 11 oedd ganddyn nhw.
Dywedodd llefarydd ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wrth y BBC "ei bod yn edrych yn ddu iawn ymhob man i ni".

Canlyniad Castell-nedd Port Talbot

Llafur - 52
Plaid Cymru - 8
Annibynnol - 3
Democratiaid Cymdeithasol 1

Abertawe

Mae Llafur wedi ennill rheolaeth o'r cyngor a'r canlyniad yn ergyd i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Fe wnaeth Llafur gipio 49 ward o'i gymharu a'u cyfanswm blaenorol o 26.
Llafur - 49
Democratiaid Rhyddfrydol - 12
Ceidwadwyr - 4

Sir Benfro

Cynghorwyr Annibynnol enillodd y nifer fwyaf o seddi yn Sir Benfro wedi i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi brynhawn Gwener:
  • Annibynnol- 33
  • Llafur - 9
  • Plaid Cymru - 5
  • Ceidwadwyr - 3
  • Democratiaid Rhyddfrydol -1
  • Gweddill- 9

Caerfyrddin

Cryfhaodd pleidlais Llafur yn Sir Gaerfyrddin wrth iddyn nhw gynyddu nifer eu seddi o 10 yn 2008 i 23.
Roedd clymblaid rhwng y Blaid Lafur a chynghorwyr Annibynnol yn 2008 yn rheoli'r cyngor sir a bydd trafodaethau'n dechrau i benderfynu pwy fydd yn rheoli'r awdurdod lleol.
Dywedodd Peter Hughes-Griffiths ar ran Plaid Cymru eu bod am drafod gyda'r cynghorwyr Annibynnol a Llafur i geisio trefnu clymblaid fyddai'n "adlewyrchu dymuniadau'r etholwyr".
Cipiodd cynghorwyr Annibynnol 22 sedd, chwech yn llai na phedair blynedd yn ôl.
Er hynny, Plaid Cymru sydd â'r nifer fwyaf o seddi, 28:
  • Plaid Cymru - 28
  • Cynghorwyr Annibynnol - 22
  • Llafur - 23
  • Eraill - 1