Llafur yn hyderus o gamu ymlaen yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyfri wedi dechrau mewn nifer o siroedd ar draws Cymru

Mae Llafur Cymru wedi dweud eu bod yn "hyderus" o gymryd "cam sylweddol ymlaen" ar ôl i'r gorsafoedd pleidleisio gau ym mhob un ond un o awdurdodau Cymru.

Mae 1,200 o seddi ar gael mewn 21 o'r 22 awdurdod - yr etholiad yn Ynys Môn wedi ei ohirio am flwyddyn - yn ogystal â chynghorwyr tref a chymunedol.

Fe wnaeth y Blaid Lafur yng Nghymru gyhoeddi datganiad gan Carwyn Jones oedd yn dweud ei bod "wedi bod yn ddiwrnod da ar stepen y drws" ar ôl i'r pleidleisio ddod i ben am 10pm nos Iau.

Mae disgwyl y canlyniadau cyntaf yng Nghymru wedi 1am ddydd Gwener.

Mae 14 o'r 21 sir yn cyfri dros nos a'r saith arall ddydd Gwener.

Dywedodd Plaid Cymru ei bod yn rhy gynnar i ddweud dim ond bod yr ymgyrchu wedi bod yn "anodd" mewn rhai ardaloedd ac yn "hawdd" mewn eraill.

Fe wnaeth y blaid gyfadde' y byddai nifer isel o bleidleiswyr yn gweithio yn erbyn eu hymgeiswyr.

Yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig, mae'r wybodaeth gynnar yn arwydd eu bod wedi cadw'r bleidlais mewn nifer o gynghorau ar ôl sicrhau "y nifer fwya' o ymgeiswyr".

Ond fe wnaeth llefarydd gyfadde' eu bod wedi "etifeddu sefyllfa anodd o ganlyniad i'r llywodraeth glymblaid yn San Steffan a bod penderfyniadau anodd yn gorfod eu gwneud" ac maen nhw'n cydnabod "efallai na fydda hi'n noson hawdd mewn rhannau o'r wlad".

Tawel oedd y Democratiaid Rhyddfrydol am yr hyn fyddai'n digwydd gan ddweud bod hi'n ymddangos bod nifer y rhai sydd wedi pleidleisio mewn rhai siroedd lle maen nhw wedi bod mewn grym yn isel - yn enwedig yn Abertawe.

Fe wnaeth Arweinydd Llafur Cymru ddweud bod cymunedau ar draws Cymru yn dychwelyd at Llafur Cymru.

"Mae 'na noson hir o'n blaen, ond rydym yn hyderus y byddwn yn camu ymlaen."

Yn ôl ffynonellau o fewn Llafur Cymru maen nhw'n disgwyl ennill cynghorau Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Chasnewydd.

Mae Llafur yn amddiffyn 340 o seddau, Plaid Cymru yn amddiffyn 200, y Ceidwadwyr yn amddiffyn 165 a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn amddiffyn 140.

Hyd yn hyn mae mwy na 90 o seddau wedi eu llenwi gan fod ymgeiswyr yn ddiwrthwynebiad.

Yn ôl arolygon barn mae disgwyl i'r Blaid Lafur ennill tir ar ôl colli grym mewn cadarnleoedd yn yr etholiadau diwethaf yn 2008.