Llafur yn targedu mwy o lwyddiant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC News online
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llafur yn rheoli deg o gynghorau Cymru

Cred prif weinidog Cymru y gallai Llafur adeiladu ar lwyddiant y blaid yn yr etholiadau lleol er mwyn sicrhau mwyafrif clir yn etholiadau'r cynulliad yn 2016.

Mae Llafur Cymru yn rheoli 10 o'r 21 o gynghorau, gyda'u perfformiad gorau ers 1996.

"Mae pobl Cymru yn gweld Llafur fel eu plaid naturiol," meddai Mr Jones.

"Maen nhw'n dychwelyd i rengoedd Llafur yn eu cannoedd."

Yn y de, fe wnaeth Llafur gymryd rheolaeth o ddinasoedd Abertawe, Casnewydd a Chaerdydd.

Yng Nghaerdydd fe gollodd cyn arweinydd y cyngor, Rodney Berman o'r Democratiaid Rhyddfrydol ei sedd.

San Steffan

"Pe bai ni'n llwyddo i ailadrodd yr un perfformiad ac a gafwyd yng Nghaerdydd led led Cymru yna dwi'n meddwl y gallwn ni sicrhau mwyafrif yn y cynulliad yn 2016," meddai Carwyn Jones.

"Mae yna dipyn o amser cyn hynny. Ond beth sy'n bwysig ydi ein bod wedi dangos ein bod yn gallu ennill ym mhob rhan o Gymru. "

Roedd hi'n noson wael i'r Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Yn ôl arweinwyr y pleidiau yng Nghymru roedd y colledion yn ganlyniad i'r cyfnod anodd sydd wedi wynebu'r llywodraeth glymblaid yn San Steffan.

Fe fethodd Plaid Cymru a dal eu gafael ar gyngor Gwynedd.

Mae'r canlyniad yn yr etholiadau lleol yn un da i Lafur ond mae'n dod ar ôl perfformiad gwael iawn yn 2008.

Yn y gogledd, methodd Llafur a sicrhau mwyafrif yn sir yFflint a Wrecsam.

Er hynny fe wnaeth y blaid gynyddu nifer y cynghorwyr, a hi yw'r blaid fwyaf ar y ddau gyngor.

Colledion

Collodd y Ceidwadwyr eu gafael ar Sir Fynwy, maent dri yn brin o'r 22 sydd ei angen ar gyfer mwyafrif.

Roedd y Ceidwadwyr hefyd yn rheoli Bro Morgannwg, ond nid bellach. Llafur yw'r blaid fwyaf yno.

Dywedodd Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, fod y blaid wedi dioddef oherwydd anawsterau cenedlaethol.

Fe wnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol ddioddef nifer o golledion.

Dywedodd eu harweinydd Kirsty Williams fod pleidleiswyr wedi anfon neges i lywodraeth San Steffan.

Cyn y canlyniad roedd Plaid Cymru wedi bod yn dweud y byddai'r etholiadau yn anodd i'r arweinydd newydd Leanne Wood.

Dywed y Blaid fod hi'n rhy gynnar i ddefnyddio'r canlyniadau siomedig fel ffon fesur o'i pherfformiad fel arweinydd

Doedd yna ddim etholiad yn Sir Fôn. Mae'r awdurdod yn cael ei reoli gan gomisiynwyr ac mae'r etholiad yno wedi ei ohirio tan y flwyddyn nesa.