Is-ganghellor i roi'r gorau i'w swydd

  • Cyhoeddwyd
Dr Peter NoyesFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Dr Peter Noyes

Mae is-ganghellor Prifysgol Cymru Casnewydd i roi'r gorau i'w swydd oherwydd rhesymau personol.

Yn ddiweddar dywedodd Dr Peter Noyes fod yna gynllwyn ar droed i orfodi'r brifysgol i uno gyda sefydliadau eraill yn y de ddwyrain.

"Rwy'n drist o orfod gadael sefydliad rwy'n ei garu, ond mae'n rhaid i mi roi fy nheulu yn gyntaf."

Bun aelod o staff y brifysgol am 16 o flynyddoedd, ac yn is-ganghellor am chwe blynedd.

Bydd yn rhoi'r gorau yw swydd yng Ngorffennaf.

Yn y gorffennol mae wedi beirniadu awydd llywodraeth Cymru i greu prifysgol enfawr drwy uno Casnewydd gyda phrifysgol Morgannwg a phrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Roedd Dr Noyes o'r farn mai'r ffordd gorau ymlaen fyddai creu prifysgol newydd sbon ar gyfer y de ddwyrain yn hytrach na uno sefydliadau presennol.

Ym mis Ebrill, clywodd prifysgol Casnewydd y byddai yna ostyngiad o 300 yn nifer y myfyrwyr yn y dyfodol. Roedd hynny yn ganlyniad i ostyngiad yn yr arian maent yn ei dderbyn.

Ar y pryd dywedodd Dr Noyes ei fod o'r farn fod hon yn ymdrech i geisio gorfodi'r brifysgol i uno gyda sefydliadau eraill.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol