Gyrwyr ceir rali mewn apêl am ddyn sydd ar goll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other

Bydd dros 40 o geir rali yn cael eu gyrru trwy ganol Aberystwyth ddydd Sul er mwyn rhoi sylw i'r ymgyrch i geisio dod o hyd i ddyn 24 oed sydd wedi bod ar goll o'i gartref.

Cafodd Simon Jones o Landysul ei weld y tro olaf ar Ebrill 9 am 1.34am ar gamerau cylch cyfung yn Aberystwyth.

Bydd y ceir yn dilyn yr un llwybr, gan ddechrau yn Park Avenue a gorffen ar y promenâd.

Roedd Mr Jones wedi bwriadau aros y nos gyda ffrindiau ym Mhenparcau.

Yn ddiweddar cafwyd hyd i drwydded yrru Mr Jones, ar un o draethau'r dref.

Bydd y gyrwyr yn dosbarthu taflenni yn gofyn am wybodaeth am Mr Jones, sy'n berchen ar fusnes sy'n arbenigo ar gynhyrchu rhannau i geir rali.

Dywedodd Jason Jones, cefnder i Simon:

"Mae'r teulu yn teimlo nad yw'n bosib nad oes yna unrhyw un wedi ei weld e'n cerdded lawr y ffordd."

"Doedd ganddo ddim rheswm i ddiflannu, mae'n ddyn llwyddiannus ac mae hyn yn groes i'w gymeriad.

"Rydym yn poeni am ei les ac yn gofyn i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth i gysylltu â ni."

Dywed Heddlu Dyfed Powys nad oes yna unrhyw wybodaeth newydd wedi dod i'r fei ers iddynt ganfod ei drwydded yrru bythefnos yn ôl.

Disgrifir Mr Jones fel d y dyn tenau 5' 9" o daldra â gwallt tywyll.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio Heddlu Dyfed-Powys ar 101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol