BBC Cymru Fyw

Prinder cyflenwadau gwaed

Published
image copyrightPA
image captionMae angen i tua 400 o bobl gyfranu gwaed yn ddyddio
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn annog pobl i roi gwaed gan ddweud mai dim ond cyflenwad pedwar diwrnod sydd ar gael am rai mathau o waed.
Yn ôl y Gwasanaeth mae cynnydd yn nifer gwyliau'r banc wedi effeithio ar y cyflenwadau wrth gefn o waed O-Rhesws-negyddol
Dim ond cyflenwad dau ddiwrnod sydd ar gael o'r gwaed mwyaf prin, AB-negyddol.
"Dros gyfnod gwyliau mae nifer o'n cyfranwyr cyson yn meddwl am bethau eraill, ac yn colli sesiynau rhoi gwead," meddai Tracy Sampson o Wasanaeth Gwaed Cymru.
"Dyna beth ddigwyddodd dros gyfnod y Pasg. A nawr rydym yn wynebu gŵyl y banc arall.
"Rhaid cofio dyw ysbytai ddim yn cael gwyliau - ac mae angen gwaed er mwyn i gleifion dderbyn triniaeth."

400 bob dydd

Yn ôl y gwasanaeth mae angen tua 400 o bobl i gyfrannu yn ddyddiol er mwyn ateb y galw am waed.
Mae'r gwaed yn cael ei ddefnyddio ar gyfer llawdriniaethau brys, trallwysiad gwaed a thrawsblannu organau.
Un sydd wedi elwa o'r gwasanaeth gwaed yw Sara Palmer o Ruthun, Sir Ddinbych.
Roedd angen 50 peint o waed arni ar ôl iddi roi genedigaeth i'w merch Isabella.
Cafodd lawdriniaeth Cesaraidd - a doedd dim pylu ar ei gwaedu.
Sylwodd y llawfeddygon fod yna diwmor ar ei hiau, a chafodd ei symud i uned arbenigol yn Lerpwl.
"Cafodd 56 uned o waed ei bwmpio i'm corff - roedd y corff yn gwrthod cymryd y gwaed ac roeddwn dal i waedu.
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionBu'n rhaid i Sara Palmer gael 56 uned o waed ar ol rhoi genedigaeth
"Yn ffodus mae fy ngwaed yn un cyffredin - pe bai o'r math prin dwi ddim yn sicr a fyddai dal yn fyw."
Ar ôl iddi wella fe aeth hi a'i theulu a chyfeilion ati i ymgyrchu dros roi gwaed.
Mae ganddi safle we Blood4Bella sy'n galw ar bobl i roi gwaed, ac mae hefyd yn codi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Iechyd Betsi Cadwaladr NHS Trust a'r Gwasanaeth Gwaed.
Am fwy o wybodaeth am roi gwaed dylid cysylltu â'r Gwasanaeth Gwaed ar 0800 25 22 66 neu drwy'r we: www.welsh-blood.org.uk