Prinder cyflenwadau gwaed

  • Cyhoeddwyd
GwaedFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen i tua 400 o bobl gyfranu gwaed yn ddyddio

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn annog pobl i roi gwaed gan ddweud mai dim ond cyflenwad pedwar diwrnod sydd ar gael am rai mathau o waed.

Yn ôl y Gwasanaeth mae cynnydd yn nifer gwyliau'r banc wedi effeithio ar y cyflenwadau wrth gefn o waed O-Rhesws-negyddol

Dim ond cyflenwad dau ddiwrnod sydd ar gael o'r gwaed mwyaf prin, AB-negyddol.

"Dros gyfnod gwyliau mae nifer o'n cyfranwyr cyson yn meddwl am bethau eraill, ac yn colli sesiynau rhoi gwead," meddai Tracy Sampson o Wasanaeth Gwaed Cymru.

"Dyna beth ddigwyddodd dros gyfnod y Pasg. A nawr rydym yn wynebu gŵyl y banc arall.

"Rhaid cofio dyw ysbytai ddim yn cael gwyliau - ac mae angen gwaed er mwyn i gleifion dderbyn triniaeth."

400 bob dydd

Yn ôl y gwasanaeth mae angen tua 400 o bobl i gyfrannu yn ddyddiol er mwyn ateb y galw am waed.

Mae'r gwaed yn cael ei ddefnyddio ar gyfer llawdriniaethau brys, trallwysiad gwaed a thrawsblannu organau.

Un sydd wedi elwa o'r gwasanaeth gwaed yw Sara Palmer o Ruthun, Sir Ddinbych.

Roedd angen 50 peint o waed arni ar ôl iddi roi genedigaeth i'w merch Isabella.

Cafodd lawdriniaeth Cesaraidd - a doedd dim pylu ar ei gwaedu.

Sylwodd y llawfeddygon fod yna diwmor ar ei hiau, a chafodd ei symud i uned arbenigol yn Lerpwl.

"Cafodd 56 uned o waed ei bwmpio i'm corff - roedd y corff yn gwrthod cymryd y gwaed ac roeddwn dal i waedu.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid i Sara Palmer gael 56 uned o waed ar ol rhoi genedigaeth

"Yn ffodus mae fy ngwaed yn un cyffredin - pe bai o'r math prin dwi ddim yn sicr a fyddai dal yn fyw."

Ar ôl iddi wella fe aeth hi a'i theulu a chyfeilion ati i ymgyrchu dros roi gwaed.

Mae ganddi safle we Blood4Bella sy'n galw ar bobl i roi gwaed, ac mae hefyd yn codi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Iechyd Betsi Cadwaladr NHS Trust a'r Gwasanaeth Gwaed.

Am fwy o wybodaeth am roi gwaed dylid cysylltu â'r Gwasanaeth Gwaed ar 0800 25 22 66 neu drwy'r we: www.welsh-blood.org.uk

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol