BBC Cymru Fyw

Marwolaeth: Apêl am dystion

Published
Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth wrth ymchwilio i farwolaeth dyn y cafwyd hyd i'w gorff ger y cledrau yng ngorsaf Pen-y-bont ar Ogwr.
Dyw'r corff heb gael ei adnabod yn ffurfiol, ond credir bod y dyn 23 oed yn byw ym Mhenarth, Bro Morgannwg.
Cafwyd hyd i'r dyn gan yrrwr trên ddydd Sadwrn am 8.21am.
Mae'r Heddlu Trafnidiaeth yn ymchwilio ac yn gofyn i bobl oedd yn yr ardal ar y pryd i gysylltu â nhw ar 0800 405040 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.
"Rydym yn trin y farwolaeth fel un anesboniadwy ac rydym yn ceisio cael gwybodaeth am beth ddigwyddodd cyn iddo farw a sut iddo ddiweddu ar y cledrau," meddai'r prif arolygydd Sandra England.