Bechgyn yn cyrraedd rownd derfynol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Only Boys Aloud eu canmol gan y beirniaid am gadw at ganu traddodiadol yn y Gymraeg

Mae aelodau côr Only Boys Aloud yn dathlu wedi iddyn nhw gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Britain's Got Talent.

Enillodd y côr eu lle yn y rownd derfynol oherwydd pleidlais y cyhoedd ar y rhaglen nos Sul.

Dywedodd eu cyfarwyddwr Tim Rhys Evans: "Dwi mor falch ohonyn nhw, ac wrth fy modd bod y bechgyn yn cael y fath gyfle gwych."

Enillydd y rownd gynderfynol oedd Ashleigh a'i chi sy'n dawnsio - Pudsey.

Y ddau arall yn y tri uchaf yn dilyn y bleidlais oedd Only Boys Aloud a grŵp The Mend o Fanceinion, a dewis y beirniaid oedd i fod i gael y lle arall yn y rownd derfynol.

Ond methodd y pedwar beirniad â chytuno, ac roedd hynny'n golygu mai'r artist gafodd yr ail nifer uchaf o bleidleisiau gan y cyhoedd fyddai'n mynd ymlaen i'r ffeinal, ac Only Boys Aloud oedd yn llwyddiannus.

Dywedodd Tim Rhys Evans wrth BBC Cymru bod y tensiwn yn frawychus.

"Roedd yn brofiad gwych - roedd cyrraedd y rownd gynderfynol yn anferth i Only Boys Aloud.

"Dwi mor falch ohonyn nhw, a'u bod yn cael y cyfle gwych yma."

Doedd Mr Rhys Evans ddim yn fodlon datgelu beth fydd y côr yn canu yn y rownd derfynol, ond roedd yn falch o ymateb y beirniaid i ddewis Only Boys Aloud o gerddoriaeth draddodiadol yn y Gymraeg.

Perfformiodd y côr yr emyn Calon Lan yn y clyweliad gwreiddiol cyn canu'r emyn Gwahoddiad nos Sul.

Nod Only Boys Aloud nawr yw efelychu Only Men Aloud a enillodd cystadleuaeth Last Choir Standing yn 2008.