BBC Cymru Fyw

Achub tri pherson o gwch

Published
image copyrightSt Davids RNLI
image captionCafodd y cwch ei dynnu i Abergwaun gan fâd achub Tyddewi
Cafodd tri pherson eu hachub o gwch wedi iddyn nhw fynd i drafferthion yn y môr ger arfordir Penfro.
Torrodd mast y cwch, ac fe anfonodd y bobl oedd ar ei bwrdd neges SOS am 5:00am fore Llun.
Cafodd bâd achub Tyddewi ei lansio at y cwch, ac fe gafodd y cwch ei dynnu i Abergwaun.
Cafodd y tri oedd ar y cwch - dau ddyn 41 a 49 oed a merch 16 oed oed o Mayport, Cumbria - sylw gan griw ambiwlans.
Deellir eu bod wedi prynu'r cwch 30 troedfedd yn ddiweddar, ac yn ei hwylio adre o Aberdaugleddau i Workington, Cumbria.
Dywedodd llefarydd ar ran y bâd achub, James Phillips, bod y criw wedi bod yn diodde' mewn tywydd garw iawn.
"Fe gawsom drafferth dod o hyd i'r cwch oherwydd roedd y mast wedi torri ac roedd y cyfathrebu yn dameidiog," meddai.
"Roedden nhw'n iawn, ond roedd y tywydd allan yna yn eitha' gwael.
"Fe lwyddon ni i fynd yn ddigon agos i gael aelod o'n criw ni ar ei bwrdd gyda phwmp, gan eu bod wedi cael cryn dipyn o ddŵr arni."
Roedd ambiwlans yn disgwyl am y tri wrth iddyn nhw lanio an Abergwaun oherwydd adroddiad bod dau yn dioddef o effeithiau'r oerni, ond doedd dim angen triniaeth arnynt.
Bydd y cwch yn aros yn harbwr Abergwaun er mwyn i waith trwsio gael ei wneud cyn i'r cwch ail-ddechrau'r daith.