Achub tri o Afon Menai

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ar ôl cychwyn o Gaernarfon am 7:00pm, cafodd y pysgotwyr eu hachub tua hanner nos

Mae gwylwyr y glannau wedi beirniadu pysgotwyr a gafodd eu hachub ar ôl mynd i drafferthion tra'n pysgota dros nos oddi ar arfordir gogledd Cymru.

Dywed swyddogion nad oedd gan y tri dyn yn eu hugeiniau o Fanceinion yr offer cywir pan adawon nhw Gaernarfon am 7:00pm nos Sul.

Defnyddion nhw ffôn symudol i alw am gymorth am hanner nos wedi i'w injan dorri, gan ddweud eu bod ar goll ar Afon Menai.

Cawson nhw eu hedfan i'r ysbyty mewn hofrennydd a'u trin am effeithiau'r oerfel.

Yn ôl gwylwyr y glannau Caergybi, doedd gan y pysgotwyr ddim offer angenrheidiol fel radio VHF, siacedi achub, dillad tywydd gwael, system fordwyaeth na fflêr oleuo.

Cafodd badau achub Biwmares a Phorthdinllaen eu galw i'w helpu, tra bu gwylwyr y glannau yn chwilio ar yr arfordir.

Bu'n rhaid galw hefyd am gymorth hofrennydd Sea King o Awyrlu'r Fali a chafodd y dynion eu codi arni o'r bad achub, cyn cael eu hedfan i Ysbyty Gwynedd ym Mangor am driniaeth am effeithiau'r oerfel.

Roedd adroddiadau cynharach yn awgrymu fod tair dynes wedi mynd i drafferthion mewn cwch yn y tywydd garw, ond daeth i'r amlwg wedyn mae'r pysgotwyr oedd wedi'u hachub.

Yn ôl gwylwyr y glannau, roedd cwch y pysgotwyr mewn cyflwr gwael ac maent yn atgoffa unrhyw un sy'n bwriadu mynd allan ar y môr i sicrhau bod ganddynt offer priodol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol