Sêl bendith i fferm wynt 'enfawr'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd 76 o dyrbinau ar y safle yn cynhyrchu hyd at 299 megwat o drydan

Mae cwmni o Sweden wedi cael caniatâd i adeiladu un o ffermydd gwynt mwya' Prydain ar safle pwll glo yn Nyffryn Afan.

Bydd 76 o dyrbinau'n cynhyrchu 299 megawat o drydan a datblygiad Pen y Cymoedd fydd yn un o'r ffermydd gwynt mwa' pwerus yng Nghymru a Lloegr.

Byddai'r ynni fyddai'n cael ei greu ar y safle rhwng Castell-nedd ac Aberdâr yn cyflenwi 206,000 o gartrefi, yn ôl y datblygwyr.

Mae'r safle ar dir Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Roedd y llywodraeth wedi rhoi caniatâd i gwmni Vattenfall ar yr amod y byddai modd parhau i gloddio o dan y safle.

Mae'r cwmni wedi addo buddiannau cymunedol allai fod yn werth dros £55m dros gyfnod y datblygiad, gan gynnwys £3m ar gyfer rheoli cynefin a £6,000 bob blwyddyn fesul megwat ar gyfer Cronfa Ymddiriedolaeth Cymunedol.

Dywedodd Charles Hendry, Gweinidog Ynni Prydain: "Mae ffermydd gwynt ar y tir yn rhan bwysig o ddatblygu ein portffolio ynni.

"Dyma'r math rhataf o ynni adnewyddol ac mae'n lleihau ein dibyniaeth ar danwydd o dramor.

"Bydd y prosiect hwn yn ne Cymru yn cynhyrchu llawer iawn o drydan ac yn dod â phecyn buddiannau sylweddol i'r gymuned leol."

Amodau

Doedd yr un o'r awdurdodau lleol - Rhondda Cynon Taf na Chastell-nedd Port Talbot - wedi gwrthwynebu'r fferm wynt, cyn belled â bod amodau'n ymwneud ag adeiladu, sŵn, archaeoleg, rheoli cynefin a hydroleg.

Oherwydd y pryderon am gloddio, cafodd amod ei gynnwys fyddai'n sicrhau unrhyw waith glo yn y dyfodol.

Mae'r fferm wynt yn rhan o ardal TAN 8 y mae Llywodreath Cymru wedi ei dynodi'n addas ar gyfer datblygiad fferm wynt fawr.

Dywedodd Vattenfall y gallai'r gwaith adeiladu ddechrau'r flwyddyn nesa' a'u bod yn disgwyl dechrau cynhyrchu trydan erbyn 2016.

'£1bn'

Mae Piers Guy, Pennaeth Datblygu Vattenfall yn y DU, wedi dweud: "Mae Pen y Cymoedd yn brosiect mawr allai fod yn werth dros £1bn i Gymru.

"Rydym o hyd wedi mynegi ein hymrwymiad i sicrhau ein bod yn gallu cael y gwerth mwya' o Ben y Cymoedd i'r rhanbarth ac i Gymru.

"Mae hefyd yn dangos beth y gall buddsoddiad ynni gwynt ar y tir ei gynnig i Gymru dros y cyfnod byr a hir.

'25 mlynedd'

O'r dechrau byddwn yn cefnogi datblygu blaenoriaethau lleol a chenedlaethol - o greu swyddi lleol a chynnig cyfleoedd prentisiaeth, i gefnogi prosiectau ymwelwyr, gwasanaethau cymunedol ac a chyfleusterau.

"Mae ein buddsoddiad 25 mlynedd yn ein gwneud yn un o'r buddsoddwyr mwya' o ran cymuned yng Nghymru."

Mae ymgyrchwyr lleol wedi gwrthwynebu'r datblygiad yn y gorffennol ac rydym wedi gofyn am eu hymateb i'r cyhoeddiad ddydd Mawrth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol