Gwadu honiadau am greu swyddi mewn canolfan alwadau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Conduit
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y mwyafrif o'r staff yn cael eu symud o gwmni canolfan alwadau arall yn y ddinas

Mae cwmni canolfan alwadau o India wedi gwadu honiadau gan Brif Weinidog Cymru eu bod yn bwriadu creu cannoedd o swyddi yng Nghaerdydd.

Yr wythnos diwethaf cadarnhaodd cwmni Firstsource eu bod yn mynd i agor canolfan alwadau ym Mae Caerdydd gan gyflogi 600 o bobl.

Ond mae wedi dod i'r amlwg y bydd y mwyafrif helaeth o'r staff yn cael eu symud o gwmni canolfan alwadau arall yn y ddinas.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod hyn yn newyddion da ac nad oeddent am "gynnal dadl sy'n ymwneud â semanteg".

Cwmni teledu lloeren

Croesawodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, benderfyniad Firstsource i agor canolfan alwadau yng Nghaerdydd yn ystod cynhadledd newyddion ar ddiwedd mis Mawrth.

Ar y pryd, dywedodd Mr Jones: "Mae cyhoeddiad wedi'i wneud y bydd cannoedd o swyddi yn cael eu creu mewn canolfan fusnes yng Nghaerdydd oherwydd bydd Firstsource, cwmni o Mumbai, yn dod â gwasanaethau prosesi busnesau i'r brifddinas."

Bydd staff Firstsource ym Mae Caerdydd yn delio ag ymholiadau canolfan alwadau ar gyfer cwmni teledu lloeren BSkyB.

Ond mae'r gwaith hwnnw'n cael ei gyflawni yng Nghaerdydd ar hyn o bryd gan gwmni Conduit, gweithredwr canolfan alwadau sy'n trefnu drwy gontract allanol.

Bydd y rhan helaeth o'r 600 o bobl fydd yn gweithio i Firstsource yn cael eu trosglwyddo o gwmni Conduit.

'Camddealltwriaeth'

Pan ofynnwyd iddi a oedd sylwadau'r Prif Weinidog wedi bod yn gynamserol, dywedodd llefarydd ar ran Firstsource: "Ddywedon ni erioed y bydden ni'n creu swyddi newydd.

"Dwi'n methu cynnig sylwadau ynghylch yr amseru ond efallai bu 'na gamddealltwriaeth ac ychydig o or-frwdfrydedd ynglŷn â'r cwmni'n dod i Gaerdydd.

"Rwy'n sicr ei fod e wedi bod yn dangos ei frwdfrydedd ac am siarad am ychydig o newyddion da.

"Chafodd ei sylwadau mo'u cytuno gan Firstsource felly mae'n bosib y bu camddealltwriaeth.

"Rydym am gael perthynas da gyda'r Prif Weinidog. Camddealltwriaeth oedd e."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn croesawu cyhoeddiad Firstsource eu bod yn agor eu canolfan alwadau gyntaf yng Nghymru gan gyflogi 600 o bobl.

"Mae hwn yn nifer arwyddocaol ac yn newyddion da i bawb.

"Nid hwn yw'r amser i gynnal dadl sy'n ymwneud, yn amlwg, â semanteg - mae creu a gwarchod swyddi'r un mor bwysig â'i gilydd o ran yr economi a'r unigolion dan sylw."

'Dirwasgiad'

Mae'r diwydiant canolfan alwadau yng Nghymru, yn gyffredinol, wedi croesawu cyhoeddiad Firstsource ond dydyn nhw ddim wedi cynnig unrhyw sylwadau ynghylch sylwadau'r Prif Weinidog.

Dywedodd Sandra Busby, cyfarwyddwr rheolwr Fforwm y Ganolfan Gyswllt Cymreig: "Mae'n newyddion gwych bod Firstsource wedi cadarnhau eu bod wedi diogelu swyddi Sky yng Nghymru.

"Mwy na thebyg y diwydiant canolfan gyswllt yw'r unig un yng Nghymru sydd wedi recriwtio'n rheolaidd yn ystod y dirwasgiad ac erbyn hyn rydym yn cefnogi bron i 200 canolfan gan gyflogi 30,000 o bobl.

"Mae'r cytundeb hwn yn arwyddocaol iawn oherwydd hwn yw'r tro cyntaf i gwmni o India sy'n trefnu drwy gontract allanol benderfynu dod i Gymru gan brofi bod Cymru'n lleoliad sy'n gallu cystadlu yn erbyn gweddill y byd o ran buddsoddiad mewnol."

Ym mis Chwefror eleni cyhoeddodd cwmni Conduit, sy'n hanu o America, eu bod yn creu 600 o swyddi yng Nghaerdydd i redeg gwasanaeth gofal cartref i gwmni Nwy Prydain.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol