Dai Greene yn tynnu sylw at beryglon rheilffyrdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Greene yw un o brif obeithion Prydain am fedal aur yn y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012

Mae'r athletwr Dai Greene yn helpu Network Rail i dynnu sylw at beryglon sydd ynghlwm wrth fynd ar reilffyrdd.

Mae'r cwmni'n dweud i 49 marwolaeth ddamweiniol ddigwydd ar y rheilffyrdd y llynedd ac mai dynion ifanc oedd mwyafrif y rhai a fu farw.

Mewn fideo mae'r Cymro - enillodd pencampwriaeth y byd yn y ras 400m dros y clwydi y llynedd - i'w weld yn cael trafferth rhedeg ar gledrau er mwyn i eraill weld na fyddai ganddyn nhw obaith petai trên yn dod tuag atynt.

Yn ôl Network Rail collodd y diwydiant rheilffyrdd £9 miliwn a 15 niwrnod o oedi oherwydd tresmasu'r llynedd.

'Peryglon'

Dywedodd gohebydd trafnidiaeth y BBC, Richard Westcott, fod cannoedd o bobl sydd yn tresmasu ar y cledrau yn osgoi cael eu niweidio o drwch blewyn bob blwyddyn.

Ychwanegodd fod y rhan helaeth ohonynt yn ddynion ifanc a bod y rhan fwyaf o achosion yn digwydd ar nos Sadwrn.

Dywedodd Dyan Crowther o Network Rail: "Pan mae achosion fel hyn yn digwydd mae'n rhaid inni stopio ein trenau ac wrth reswm mae hyn yn cael effaith ar ein busnes."

Dywedodd Martin Crowe, sydd wedi bod yn yrrwr trên er 14 mlynedd: "Rwy'n gobeithio fod pobl yn sylweddoli'r peryglon mae pobl yn eu hwynebu pan maen nhw'n gwneud hyn.

"Efallai maen nhw'n osgoi cael eu niweidio naw tro allan o ddeg ond gallai'r degfed tro golygu ei fod yn amen arnyn nhw."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol