Remploy: Protest yn San Steffan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cyhaliwyd protest tebyg ym mis Ebrill

Mae gweithwyr sy'n ceisio achub eu swyddi yn ffatrïoedd Remploy sydd dan fygythiad wedi ymgasglu yn Llundain ar gyfer rali.

Dywed undebau llafur gall hyd at 1,700 o weithwyr gael eu diswyddo yn ystod yr haf os bydd cynlluniau i gau 36 o ffatrïoedd Remploy yn y DU yn mynd yn ei flaen.

Ym mis Mawrth cyhoeddodd Llywodraeth y DU y bydd saith o'r naw ffatri yng Nghymru yn cau gan fygwth swyddi 272 o bobl anabl.

Dywedodd Llywodraeth y DU nad oedd y ffatrïoedd yn hyfyw yn ariannol a dylai ail-fuddsoddi'r arian mewn cynlluniau eraill i gynorthwyo pobl anabl i ddod o hyd i waith.

'Cefnogaeth enfawr'

Yng Nghymru y ffatrïoedd fydd yn cau yw'r rhai yn Aberdâr, Abertyleri, Pen-y-bont ar Ogwr, Croespenmaen, Merthyr Tudful, Abertawe a Wrecsam.

Mae'r protest yn Llundain yn un o nifer sydd wedi eu cynnal ar draws y DU.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Llywodraeth y DU nad yw'r ffatrïoedd yn gynaliadwy yn ariannol

Cafodd safleoedd Remploy eu sefydlu yn 1946 fel rhan o'r Wladwriaeth Les ac mae'r gweithwyr yn ofni na fyddan nhw'n gallu dod o hyd i swyddi newydd.

Mae'r gwaith yn amrywio o wneud dodrefn i ailgylchu offer trydanol.

Yn dilyn protest y tu allan i'r Adran Gwaith a Phensiynau bydd y grŵp yn symud i San Steffan lle bydd gweithwyr yn cynnal cyfarfod bydd yn cael ei gadeirio gan yr Aelod Seneddol Llafur, Ian Lavery.

Dywedodd Phil Davies, ysgrifennydd cenedlaethol undeb y GMB: "Mae'r gwrthdystio ar draws y DU yn dangos cefnogaeth enfawr y cyhoedd i barhau â'r cyllid ar gyfer ffatrïoedd Remploy."

Argymhellodd adroddiad gan Liz Sayce, Prif Weithredwr Disability Rights UK y dylai arian Llywodraeth y DU gael ei ffocysu ar gefnogi unigolion yn hytrach na rhoi cymhorthdal i ffatrïoedd.

Dywedodd y dylai'r arian gael ei ddargyfeirio i gronfa Mynediad i Waith, sy'n darparu technoleg ac sy'n helpu busnesau i'r anabl sy'n gwario, ar gyfartaledd, £2,900 ar bob unigolyn.

Dywedodd yr Adran Gwaith a Phensiynau fod tua un rhan o bump o'r gyllideb honno'n cael ei gwario ar ffatrïoedd Remploy gan ychwanegu bod y rhan fwyaf ohonynt yn gwneud colled.

Y llynedd fe wnaeth ffatrïoedd Remploy golled o £68.3 miliwn.

Dywedodd Mr Davies ei fod yn "warthus" fod Llywodraeth y DU yn diswyddo pobl anabl.

Mae'r undebau wedi honni na fyddai pobl anabl yn gallu cael gwaith yn yr hinsawdd economaidd gyfredol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol