Carchar am gyfnod amhenodol i dreisiwr o Gasnewydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BTP
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Wayne Jackson ei ddisgrifio gan y barnwr fel 'troseddwr peryglus'

Cafodd dyn o Gasnewydd ei garcharu am gyfnod amhenodol wedi iddo ymosod ar ddwy fenyw o fewn awr mewn isffordd o dan orsaf rheilffordd Casnewydd.

Ni fydd Wayne David Jackson yn cael gwneud cais am barôl am leiafswm o chwe blynedd, ac fe gafodd orchymyn i gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes.

Dywedodd y barnwr yn yr achos bod Jackson yn "droseddwr peryglus" oedd yn "risg sylweddol" i'r cyhoedd.

Dau ymosodiad

Clywodd y llys bod Jackson, 23 oed, wedi ymosod yn rhywiol ar fenyw 28 oed yn y ddinas yn oriau man fore Sul, Tachwedd 20 y llynedd.

Roedd y fenyw yn ofni y byddai Jackson yn ceisio'i threisio, ac fe smaliodd ei bod am gael rhyw gydag ef a'i wahodd yn ôl i'w fflat lle'r oedd yn gwybod y byddai dyn oedd yn rhannu fflat gyda hi yn disgwyl.

Wrth fynd i mewn i'r fflat, sgrechiodd y fenyw a daeth y dyn i'w chynorthwyo a thaflu Jackson allan.

Ond o fewn awr, roedd wedi dechrau sgwrsio gyda menyw arall 31 oed gan gynnig pas adre iddi hi.

Ond wrth i'r ddau gerdded at faes parcio, gwthiodd Jackson y fenyw i'r llawr gan ei bygwth i beidio sgrechian, ac fe'i treisiodd.

Trwydded

Bu Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn gweithio gyda Heddlu Gwent i gysylltu'r ddau ddigwyddiad, ac wedi iddyn nhw astudio lluniau o gamerâu cylch cyfyng llwyddwyd i gael llun o Jackson.

Wrth ei ddedfrydu dywedodd y Barnwr David Wynn Morgan: "Fe wnaethoch chi ddefnyddio grym gormodol ar y dioddefwyr a'u denu o sylw'r cyhoedd er mwyn cyflawni'r troseddau hyn.

"Rydych yn droseddwr peryglus ac yn risg sylweddol i'r cyhoedd.

"Ni fyddwch yn cael eich rhyddhau ar drwydded tan y bydd penderfyniad nad ydych yn risg i'r cyhoedd, ac fe fydd cyfnod o chwe blynedd o leia' tan y cewch wneud cais am barôl.

"I fod yn glir, rydych yn cael eich anfon i garchar am gyfnod amhenodol.

"Os gewch chi eich rhyddhau, fe fydd hynny ar amodau trwydded am weddill eich oes."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol