Cynllun £50m i ddenu ymwelwyr o China i'r gorllewin dal heb eu cyflwyno

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dydi'r cynlluniau i godi'r gwesty newydd a hyd at 80 o dai gwyliau ddim wedi eu cyflwyno eto

Mae cynlluniau ar gyfer canolfan wyliau yn Sir Gaerfyrddin, a fyddai'n denu 20,000 o ymwelwyr o China bob blwyddyn, dal heb eu cyflwyno.

Fe wnaeth cwmni Maxhard o China amlinellu cynlluniau £50 miliwn ar gyfer tir yn Neuadd Pantglas ger Llandeilo mewn cyfarfod cyhoeddus ym mis Tachwedd.

Yn gynharach yn y flwyddyn cafodd y cynlluniau eu disgrifio fel "annerbyniol" mewn adroddiad gan Gomisiwn Dylunio Cymru.

Dywedodd Maxhard fod trafodaethau yn parhau gyda'r awdurdod cynllunio.

Roedd y cwmni wedi gobeithio cael caniatâd cynllunio erbyn hyn.

Perchen ar dir

Eu bwriad yw codi gwesty moethus 92 ystafell mewn adeilad pum llawr.

Fe fyddai'n cynnwys y tŵr gradd II, yr unig ddarn o'r neuadd wreiddiol sy'n dyddio o 1830au.

Yn rhan o'r cynllun mae bwyty, pwll nofio, campfa, sba, yn ogystal ag adnoddau priodas a chynadleddau.

Fe fydd y datblygiad ger Neuadd Pantglas lle mae 'na gwmni eisoes yn darparu cabanau gwyliau, bwyty ac adnoddau hamdden.

Eisoes mae'r cwmni yn berchen ar ddarn sylweddol o dir ger y safle.

'Colli cyfle'

Dywedodd Graham Noakes, uwch reolwr datblygu gyda Chyngor Sir Caerfyrddin, eu bod yn trafod cynlluniau diwygiedig gyda'r datblygwyr gan edrych ar opsiynau eraill.

"Does 'na ddim dyddiad eto ar gyfer pryd y bydd y cais yn cael ei gyflwyno i'r pwyllgor," meddai.

Fe ddywedodd y Comisiwn Dylunio, corff a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, fod y safle yn cynnig potensial aruthrol ar gyfer datblygiad sensitif i wella twristiaeth a'r economi leol.

Ond ychwanegodd nad oedd y cynllun yma yn cyrraedd yr her a bod "cyfle wedi ei golli".

Fe ychwanegodd y prif Weithredwr, Carole-Ann Davies, eu bod "yn agored i drafodaeth o ran cynlluniau diwygiedig".

Dywedodd llefayrdd ar ran Maxhard wrth BBC Cymru fod y cynllun "o dan adolygiad o hyd" ac nad oes 'na ddim arall y gellir ei ddweud.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol