Cyfarfod brys i gefnogwyr Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Crysau glas oedd gan glwb Caerdydd yn rownd derfynol Cwpan Carling yn Wembley eleni

Mae cefnogwyr Clwb Pêl-droed Caerdydd wedi trefnu cyfarfod brys i drafod eu hymateb i gynllun dadleuol i newid lliw crysau ac arfbais y tîm.

Mae perchnogion y clwb o Falaysia am newid lliw'r crysau o las i goch a gosod draig yn hytrach nag aderyn glas ar y bathodyn.

Ond maen nhw hefyd yn bwriadu buddsoddi £100 miliwn er mwyn ehangu'r stadiwm, maes hyfforddi newydd a chwaraewyr newydd.

Bydd y cefnogwyr yn cwrdd yng Nghlwb y Municipal ar Ffordd y Ddinas ddydd Sadwrn.

Maen nhw hefyd wedi ysgrifennu llythyr at Aelodau Seneddol a Chynulliad yn apelio am gefnogaeth i'w gwrthwynebiad.

Dywedodd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Caerdydd eu bod yn siomedig iawn at y newid arfaethedig, ac am y diffyg ymgynghori.

Traddodiad

Dywedodd cadeirydd yr ymddiriedolaeth, Tim Hartley: "Bydd y clwb yn elwa o'r buddsoddiad ac fe welon ni ddyluniad o'r logo.

"Bydd tîm pêl-droed Caerdydd yn chwarae mewn coch ac yn defnyddio draig fel arfbais ar y crysau.

"Mae hwn yn mynd i ddigwydd beth bynnag mae'r cefnogwyr yn ei feddwl am y syniad.

"Mae hwn yn newyddion gwych ynghylch y buddsoddiad ond rydym yn siomedig iawn ynghylch newid y lliw a'r logo ynghyd â'r diffyg ymgynghoriad â'r cefnogwyr."

Ychwanegodd yr ymddiriedolaeth y byddai'r newid yn dod â thraddodiad o dros ganrif i ben, ac yn gam yn rhy bell.

Un o gynlluniau'r buddsoddi fyddai cynyddu maint Stadiwm Dinas Caerdydd i ddal hyd at 35,000 o bobl erbyn 2014.

Disgrifiad o’r llun,
A fydd y lliw yn newid o las i goch?

Marchnata

Mae'r perchnogion o Falaysia yn credu bod coch yn lliw mwy deinamig ar gyfer marchnata'r clwb yn Asia, ac yn fwy nodweddiadol o Gymru.

Byddai llysenw'r clwb hefyd yn newid o'r Adar Gleision i'r Dreigiau Cochion.

Dywedodd Gweinidog Chwaraeon o Threftadaeth Cymru, Huw Lewis: "Nid mater i lywodraeth yw dweud wrth glwb pêl-droed beth i'w wneud yn nhermau brandio ac wrth mae unrhyw fuddsoddiad i un o'n prif glybiau chwaraeon i'w groesawu.

"Ond cefnogwyr yw corff ac enaid clwb pêl-droed ac fe ddylai eu barn fod o bwysigrwydd mawr wrth ystyried unrhyw newidiadau sylfaenol."

Mae Aelodau Cynulliad Caerdydd Vaughan Gething, Mark Drakeford, Julie Morgan a Jenny Rathbone wedi galw ar y perchennog Vincent Tan i "drafod gyda'r cefnogwyr ac ymgynghori cyn dinistrio dros ganrif o hanes a thraddodiad".

Dywedodd llefarydd ar ran y clwb bod y cynlluniau yn rhan o adolygiad blynyddol o'r clwb fydd yn cael ei gwblhau'r wythnos nesaf.

"Hoffwn roi sicrwydd i'r cefnogwyr y bydd unrhyw benderfyniadau yn cynnwys diddordebau tymor hir ein cefnogwyr, ein cymuned a datblygiad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd mewn diwydiant chwaraeon hynod gystadleuol a modern," meddai datganiad.

"Fel clwb yr ydym hefyd yn gwerthfawrogi pwysigrwydd ein hanes, a'n lle o fewn y gymuned.

"Rydym yn cydnabod diddordeb y cefnogwyr a'r cyfryngau ym materion y clwb, a'u hawl i gael gwybodaeth amdano.

"Rydym wedi cynnal cyfarfod gyda grwpiau sy'n cynrychioli'r cefnogwyr i drafod y dewisiadau wrth symud ymlaen, ac fe fydd penderfyniadau yn cael eu gwneud mewn cyfarfodydd o'r bwrdd.

"Byddwn yn cyhoeddi unrhyw benderfyniadau cyn gynted â phosib, ond does dim pwrpas gwneud sylw pellach tan y bydd y penderfyniadau terfynol wedi eu gwneud."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol