BBC Cymru Fyw

Cyflwyno cynlluniau i wella gorsaf Y Rhyl

Published
image copyrightstephenmckay
image captionMae rhannau o'r orsaf wedi eu gwarchod ar gofrestr Gradd II
Mae 'na gynlluniau i wella gorsaf drenau'r Rhyl.
Mae cysgodfannau ac arwyddion cliriach yn rhan o'r cynlluniau dros 160 mlynedd ar ôl i'r orsaf agor.
Yn ystod y blynyddoedd diweddar mae 'na feirniadaeth wedi bod am yr orsaf.
Cwmni Trenau Arriva Cymru sydd wedi cyflwyno'r cynlluniau i Gyngor Sir Ddinbych.
Eu gobaith yw gwneud yr orsaf yn fwy apelgar i ymwelwyr.
Ond dydi Llywodraeth Cymru ddim wedi cymeradwyo'r cyllid ar gyfer y gwaith eto.
Mae'r prif adeilad, y bont droed, y cysgodfannau a'r bocs ffôn coch ar un platfform wedi eu gwarchod ac wedi eu cofrestru Gradd II.

Ailddatblygu

Roedd yr orsaf, a agorwyd ym 1848, yn rhan o rwydwaith brysur oedd yn dod â phobl a nwyddau i goledd Cymru.
Dywed hefyd ei fod yn gatalydd ar gyfer datblygiad Y Rhyl fel tref ymwelwyr yn y 19eg Ganrif.
Mae'r cais, y gellir ei weld ar wefan Cyngor Sir Ddinbych, yn nodi bod y defnydd o'r orsaf wedi lleihau ers y dyddiau hynny.
Mae tu allan i'r orsaf, gan gynnwys yr orsaf bysiau wedi eu hailddatblygu yn ddiweddar.
Gobaith y cynllun yw "trawsnewid gorsaf Y Rhyl er mwyn darparu cysylltiad gyda'r rhwydwaith bysiau a beicio".
Mae'r cais yn nodi'r gwaith adfywio sy'n digwydd yng ngweddill y dref, gan gynnwys ardal yr harbwr.
"Mae ehangu'r adnoddau yn yr orsaf yn adlewyrchu twf y dref fel atyniad i ymwelwyr," meddai'r adroddiad.
Fe fydd cynghorwyr y sir yn ystyried y cais yn fuan.