Jiwbilî: Hybu diddordeb mewn corgwn

  • Cyhoeddwyd
Corgi'r Frenhines
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Frenhines yn berchen tri chorgi: Monty, Willow, a Holly

Mae hoff frîd ci'r Frenhines - y corgi - wedi cynyddu mewn poblogrwydd yn ystod ei blwyddyn Jiwbilî Diemwnt yn ôl y Kennel Club.

Dywedodd y clwb cŵn fod nifer cynyddol o bobl yn dangos diddordeb mewn bridiau corgwn yn dilyn "dirywiad gofidus" dros gyfnod hir.

Mae 5,783 o bobl wedi chwilio am Gorgwn ar eu gwefan hyd yn hyn eleni.

Dywed gwefan swyddogol Y Frenhiniaeth Brydeinig fod y Frenhines yn berchen tri chorgi: Monty, Willow, a Holly.

Anrheg pen-blwydd

Maen nhw'n teithio gyda hi i'w cartrefi gwahanol ym Mhrydain.

Cynyddodd poblogrwydd brîd corgi Sir Benfro 37% yn ystod y pedwar mis diwethaf yn ôl y clwb wrth i bobl chwilio am gŵn bach sydd ar werth ar eu gwefan.

Yn ogystal bu yna gynnydd o 10% o ran nifer cŵn bach y Corgi Sir Benfro gafodd eu cofrestri gyda'r clwb yn ystod tri mis cyntaf 2012 o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

Cynyddodd chwiliadau am gŵn bach Corgi Ceredigion sydd ar werth ar wefan y clwb 59% yn ystod pedwar mis cyntaf 2012 o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

Mae 2,231 o bobl wedi chwilio ar y wefan am frîd Corgi Ceredigion, sydd yn un o 29 ci cynhenid sydd mewn peryg o ddarfod oherwydd bod llai na 300 o gŵn bach yn cael eu cofrestri bob blwyddyn.

Ond mae nifer cŵn bach Corgi Ceredigion wedi cynyddu 0 10 yn ystod pedwar mis cyntaf 2011 i 17 yn ystod yr un cyfnod eleni.

Mae'r Teulu Brenhinol wedi'i gysylltu â chorgwn ers i dad y Frenhines, Brenin Siôr VI brynu un o'r enw Dookie ym 1933.

Cafodd y Frenhines gorgast o'r enw Susan fel anrheg pen-blwydd pan oedd hi'n 18 ym 1944.

Dywedodd Ysgrifennydd y Kennel Club, Caroline Kisko: "Yn dilyn cyfnod hir o ddirywiad gofidus i fridiau corgwn mae'n dda gweld cynnydd yn eu niferoedd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol