Jiwbilî: 300 o bartïon stryd wedi'u trefnu

Y Frenhines yn Aberfan Image copyright Getty Images
Image caption Daeth y Frenhines ar ymweliad deuddydd â Chymru ym mis Ebrill fel rhan o'r dathliadau

Mae mwy o bartïon stryd wedi eu trefnu i ddathlu jiwbilî ddiemwnt y Frenhines nag a drefnwyd i ddathlu priodas Dug a Duges Caergrawnt.

Mae awdurdodau lleol wedi derbyn 308 o geisiadau i gau strydoedd ym mis Mehefin - 100 yn fwy nag ar gyfer priodas y Tywysog William a Kate Middleton.

Rhondda Cynon Taf yw'r ardal i dderbyn y nifer fwyaf o geisiadau - 58 - gyda Chaerdydd yn ail gyda 40.

Merthyr Tudful yw'r unig gyngor i beidio derbyn cais o gwbl.

Mae mwyafrif y cynghorau wedi peidio derbyn ceisiadau i gau strydoedd bellach, ond mae gan drigolion Caerdydd tan Fai 14 i wneud cais.

Bydd cefnogwyr brenhinol yn y ddinas yn gallu mwynhau gorymdaith gan Warchodlu'r Frenhines ar Fehefin 2, a pharti anferth yn Stryd y Santes Fair y diwrnod canlynol.

Yn Abertawe daeth 28 cais i'r cyngor, sydd hefyd yn trefnu tanio goleufa yng Nghastell Abertawe wrth i 2,012 goleufa gael eu tanio ar draws y DU.

Bydd goleufa arall yn Sir Fflint ar ben mynydd Moel Famau ar Fehefin 4, ond bydd protestwyr gwrth-frenhiniaeth yn bwriadu dringo i ben Tŵr y Jiwbilî ar gopa'r mynydd fel rhan o wrthdystiadau mudiadau gweriniaethol ar y diwrnod hwnnw.

Yn ôl ffigyrau llywodraeth leol, mae cynghorau ar draws y DU wedi derbyn 6,500 o geisiadau i gau ffyrdd.

CEISIADAU I GYNGHORAU I GAU STRYDOEDD AR GYFER DATHLIADAU
Cyngor Nifer y ceisiadau
Abertawe 28
Blaenau Gwent 10
Bro Morgannwg 9
Caerdydd 40
Caerfyrddin 6
Caerffili 18
Casnewydd 14
Castell-nedd Port Talbot 17
Ceredigion 1
Conwy 12
Dinbych 5
Fflint 8
Gwynedd 1
Merthyr Tudful 0
Mynwy 12
Penfro 12
Pen-y-bont ar Ogwr 10
Powys 21
Rhondda Cynon Taf 58
Torfaen 8
Wrecsam 14
Ynys Môn 4
Cyfanswm i Gymru 308