Arestio gyrrwr wedi damwain ar yr A55

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi damwain rhwng bws a dau fws mini ar lôn ddwyreiniol yr A55 ger Hen Golwyn.

Roedd y ddamwain am 12.45pm ddydd Iau.

Mae gyrrwr y bws wedi ei arestio ar amheuaeth o yrru'n ddiofal.

Aed â phedwar disgybl i'r ysbyty oherwydd mân anafiadau ac mae pedwar arall wedi mynd yno ar gyfer archwiliad.

Dylai unrhywun ag unrhyw wybodaeth ffonio 101.