Fferm ganabis: Carcharu tri dyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y Barnwr Niclas Parry bod ffermydd canabis 'wedi dod yn bethau cyffredin'

Cafodd tri dyn eu carcharu wedi i fferm ganabis gael ei darganfod mewn tŷ sy'n eiddo i ynad heddwch yn Wrecsam.

Cafodd John Alderson, 51 oed o Leasowe yng Nghilgwri, ei garcharu am bedair blynedd.

Carcharwyd Thomas Whitfield, 42 oed o Lerpwl, am dair blynedd a hanner, ac fe gafodd John Marshall, 35 oed o Benbedw, ddedfryd o 18 mis dan glo.

Roedd Lloyd Fitzhugh, sy'n ynad yn Wrecsam, wedi gosod y tŷ saith llofft ar rent, a doedd ganddo ddim syniad bod troseddwyr wedi symud i mewn yno.

Roedd yr asiant osododd y tŷ wedi cael enw ffug gan bobl oedd wedi dweud y byddai'r tŷ'n cael ei ddefnyddio fel cartref teuluol gan ŵr a gwraig.

Ond fe achoswyd difrod sylweddol i'r tŷ wrth i offer goleuo, awyru ac ati gael eu gosod yno er mwyn tyfu cyffuriau.

'Diwydiant soffistigedig'

Pan aeth yr heddlu i'r eiddo rhwng Wrecsam a Choedpoeth, fe ddaethon nhw o hyd i 345 o blanhigion canabis fyddai'n werth £92,800 ar y stryd.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry bod y tri wedi bod yn rhan o "ddiwydiant mawr soffistigedig oedd yn gallu cyflenwi swm sylweddol o ganabis at ddefnydd masnachol".

"Mae hwn yn esiampl o'r math o fferm ganabis sydd wedi dod yn bethau cyffredin," meddai.

"Roeddech chi'n credu y byddai dewis tŷ anghysbell yng ngogledd Cymru yn ei gwneud hi'n anoddach i chi gael eich dal.

"Roeddech chi'n ystyried Gogledd Cymru yn darged meddal - nid yw hynny'n wir."

Cafodd yr heddlu eu galw i'r eiddo wedi i gymdogion ddweud bod drysau'n cael eu cadw ar agor, ffenestri wedi eu malu a dau gerbyd y tu allan wedi eu difrodi.

Roedd un o'r ceir wedi cael ei ddwyn yn Lerpwl.

Mae'r heddlu yn dweud eu bod yn chwilio am bedwerydd dyn y maen nhw'n credu oedd yn rhan o'r drosedd.