Gwastraff ffatri bwyd môr yn rhoi gwledd i ddolffiniaid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Steve Hartley/CBMWC
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd niferoedd y dolffiniaid eu cyfri wrth i'r ffatri ryddhau bwyd i'r mor

Yn ôl ymchwilwyr mae dolffiniaid cyfrwys ym Mae Ceredigion yn manteisio ar wastraff ffatri bwyd môr er mwyn hawlio brecwast dyddiol.

Fe wnaeth Jodie Denton myfyriwr bioleg y môr ym mhrifysgol Abertawe gyfri nifer y dolffiniaid trwynbwl oedd yn cyrraedd y ffatri oddi ar Cei Newydd, Ceredigion, unwaith i'r gwastraff gael ei ryddhau i'r môr.

Dywedodd y fyfyrwraig 20 oed: "Mae'n ymddangos fod yna gysylltiad rhwng niferoedd y dolffiniaid a'r amser mae'r ffatri ar agor.

Mae Canolfan Bwyd Gwyllt Y môr Bae Ceredigion wedi cofnodi bod 300 o ddolffiniaid yn defnyddio'r bae, un o'r niferoedd mwyaf yn Ewrop.

Ffynhonnell y llun, Steve Hartley/CBMWC
Disgrifiad o’r llun,
Maae'r dwr bas yn caniatau i'r dolffiniaid ddysgu'r ifanc sut i hela

Bu Ms Denton yn cadw golwg ar ardal ger ffatri Quay Fresh and Frozen Foods am bum wythnos, rhwng 5am a 9am.

Rheswm syml

Roedd gwaith ymchwil blaenorol wedi awgrymu bod rhyddhau gwastraff yn golygu fod dolffiniaid yn cadw draw - hynny oherwydd bod cregyn gwichiad moch yn newid edrychiad gwely'r môr.

Ond mae gwaith ymchwil Ms Denton yn awgrymu i'r gwrthwyneb.

"Roddwn yn cyfrif mwy o ddolffiniaid pan oedd y ffatri yn gwaredu cregyn.

"Mae'n ymddangos bod y ffatri yn cael effaith bositif o ran nifer y dolffiniaid."

Yn ôl Steve Hartley rheolwr Canolfan Bwyd Gwyllt Y môr BAe Ceredigion mae'r rheswm yn syml.

Ffynhonnell y llun, Steve Hartley/CBMWC
Disgrifiad o’r llun,
Cred ymchwilwyr fot 300 o dolffniaid yn defnyddio'r bae

"Mae'r safle yn prosesu gwichiad moch, ac mae ganddi drwydded i ryddhau gwastraff i'r môr.

"Mae hyn yn denu pysgod i fwydo ar y gwastraff, ac mae'r dolffiniaid yn eu tro yn cael eu denu gan nifer y pysgod sy'n bwydo."

Mae'r gwastraff yn denu pysgod fel macrell, hyrddyn a draenogiad y môr.

Bydd y dolffiniaid, sydd o bosib mewn ardal gyfagos, yn sylweddoli beth sy'n digwydd ac yn manteisio ar eu cyfle i gael bwyd.

Dywedodd Mr Hartley fod y môr bas yn gyfle da i'r dolffiniaid hŷn ddysgu'r ifanc sut i bysgota am fwyd.

"Rydym yn gweld y fam yn dangos i'w phlant sut i fwydo, yn yr un modd a byddai ein rhywogaeth ni yn dysgu'r ifanc sut i oroesi o ddydd i ddydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol