'Angen i gefnogwyr gyfaddawdu'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Crysau: Tro pedol oherwydd gwrthwynebiad chwyrn rhai cefnogwyr

Mae arbenigwr ariannol wedi dweud bod angen i gefnogwyr Caerdydd gyfaddawdu os yw'r clwb am glirio dyledion.

Yr hyn sydd angen, meddai Geoff Mesher o gwmni Grant Thornton, yw cytuno i "gyfuno traddodiad a realiti masnachol".

Daw ei sylwadau wrth i berchnogion y clwb wrthod cynllun i newid lliw crysau'r clwb o las i goch.

Roedd nifer o gefnogwyr yn erbyn cynllun y perchnogion o Malaysia oedd am werthu mwy o grysau yn y Dwyrain Pell lle mae coch yn lliw lwcus.

Eisoes mae dau fudiad sy'n cynrychioli cefnogwyr wedi dweud eu bod am weithio gyda'r perchnogion.

'Ymateb chwyrn'

Dywedodd Mr Mesher wrth BBC Radio Wales: "Mae hon yn frwydr rhwng traddodiad a realiti masnachol.

"Roedd ymateb y cefnogwyr yn chwyrn - fe allwn ni gyd ddeall hynny. Mae traddodiad yn rhan bwysig o bêl-droed.

"Ond rhaid cael cyfaddawd lle gall ystyriaethau masnachol fyw ochr yn ochr â thraddodiad."

Dywedodd nad oedd sefyllfa ariannol y clwb wedi bod yn wych, gyda dyledion mawr i'w talu, a bod risg y byddai perchnogion yn "ail-asesu'r hyn y maen nhw'n ei roi i'r clwb" os nad oedd modd codi arian drwy fasnachu mewn marchnadoedd newydd.

Mae cadeirydd y clwb, Dato Chan Tien Ghee, wedi dweud bod y cynlluniau i newid lliw y crysau i goch a newid yr arfbais yn ddraig yn lle aderyn glas wedi cael eu rhyddhau cyn bod penderfyniad terfynol.

Ond rhybuddiodd na allai'r clwb fforddio parhau i golli arian ac y byddai'n rhaid ail-asesu strategaeth buddsoddi oedd yn werth £100 miliwn.

Hollti barn

Mae'r mater wedi hollti barn ymysg cefnogwyr, gyda rhai yn dweud bod dyfodol y clwb yn bwysicach na lliw y crys tra bod eraill yn teimlo bod traddodiad yn bwysicach nag arian.

Dywedodd Vince Alm, llefarydd ar ran y clwb cefnogwyr, mai ei farn bersonol oedd y gallai'r newid lliw ddod ag arian hanfodol i'r clwb.

"O safbwynt personol rwy'n gweld y darlun ehangach a dyma'r ffordd ymlaen," meddai.

"Hanes yw hanes - dyw e ddim yn diflannu.

"Er mwyn cystadlu gyda chlybiau'r Uwchgynghrair, rhaid i ni gael gwared â'n dyled."

Dywedodd Tim Hartley, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Caerdydd, fod y cefnogwyr am barhau i weithio gyda'r perchnogion ac awgrymodd y posibilrwydd o gael crysau coch ar gyfer gemau oddi cartref.

'Achub'

"Maen nhw wedi buddsoddi llawer o arian ac rydym yn ddiolchgar iddyn nhw," meddai.

"Nhw yw'r bobl wnaeth ein hachub o ddwylo'r gweinyddwyr.

"Rydym am weithio gyda nhw. Gadewch i ni dynnu llinell o dan y mater. Does neb wedi ennill na cholli yma.

"Os ydym am symud ymlaen, hyd yn oed i grysau coch, gadewch i ni weld sut mae gwneud hynny'n raddol.

"Dydw i ddim yn dweud y byddwn i'n barod i weld coch yfory. Rwy'n dweud efallai fod yna ffordd o wneud hynny.

"Yr hyn yr ydym yn gobeithio 'i wneud yw siarad gyda TG - sy'n dod i Gymru ddydd Sul a dweud wrtho 'Edrychwch, sut gallwn ni symud ymlaen er mwyn i chi gael yr hyn ydych chi eisiau ei weld ond gwneud hynny yn raddol gyda chefnogaeth y cefnogwyr'."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol