Penodi pum darlithydd Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Swansea University

Mae Prifysgol Abertawe yn bwriadu penodi pum aelod newydd o'r staff academaidd sy'n medru'r Gymraeg.

Ac mae'r swyddi'n rhan o raglen Coleg Cenedlaethol Cymru i gynyddu nifer y staff sy'n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bwriad y brifysgol yw penodi staff yn y meysydd canlynol :- y gyfraith, y cyfryngau digidol. Sŵoleg, gwaith cymdeithasol ac astudiaethau iechyd.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn addysgu a datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn eu priod feysydd a bydd disgwyl iddyn nhw gyfrannu i waith y brifysgol drwy waith ymchwil, cydweithio gydag adrannau a sefydliadau eraill a hybu'r iaith Gymraeg.

Mae Prifysgol Abertawe hefyd wedi llwyddo i sicrhau dwy ysgoloriaeth ymchwil oherwydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Peirianneg ac Iechyd a Moeseg.

'Nerth i nerth'

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe, Richard B Davies: "Mae hyn yn newyddion gwych i Brifysgol Abertawe ac rwy'n edrych ymlaen at groesawu'r ymgeiswyr llwyddiannus i'w swyddi newydd maes o law.

"Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe wedi cynyddu gryn dipyn yn ddiweddar a bydd y penodiadau yma yn sicrhau bod y ddarpariaeth yn parhau i fynd o nerth i nerth, a hynny ar draws ystod eang o ddisgyblaethau academaidd.''

Dywedodd Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Dr Ioan Matthews: "Bydd y coleg yn cyllido 100 o swyddi academaidd newydd drwy'r Cynllun Staffio Academaidd rhwng 2011-12 a 2015-16.

"Mae penodi pum ddarlithyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe yn rhan o strategaeth academaidd y coleg i gynllunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg pwrpasol ar gyfer y dyfodol.

"Bydd penodiadau yn y meysydd yma, ynghyd ag ysgoloriaethau PhD mewn meysydd yn cynnwys Peirianneg, yn hwb sylweddol i'r ddarpariaeth Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe.

"Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at weld cynnydd pellach yn y ddarpariaeth a chyfleoedd newydd ac ychwanegol i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol