Cocos: Naw wedi eu dal

  • Cyhoeddwyd

Gallai naw wynebu achos llys wedi i swyddogion Asiantaeth yr Amgylchedd eu dal yn casglu cocos yn anghyfreithlon.

Roedd hyn yn ardal Llanrhidian, Penrhyn Gŵyr.

Dywedodd yr heddlu fod y naw yn lleol a bod swyddogion wedi dod o hyd i bedair tunnell o gocos.

"Mae casglu anghyfreithlon yn peryglu bywoliaeth casglwyr trwyddedig ac yn gallu bod yn beryglus i rai sydd ddim yn gyfarwydd â'r llanw" meddai Lyn Richards o'r asiantaeth.

"Roedd cefnogaeth yr heddlu'n allweddol yn ystod yr ymchwiliad."