Gradd arall i Syr Deian Hopkin

Syr Deian Hopkin Image copyright Other
Image caption Roedd Syr Deian yn diwtor gyda'r Brifysgol Agored

Mae'r Athro Syr Deian Hopkin ymhlith cannoedd sy'n derbyn graddau oddi wrth y Brifysgol Agored yng Nghymru ddydd Sadwrn.

Bydd Syr Deian, Llywydd y Llyfrgell Genedlaethol a chyn Is-Ganghellor Prifysgol South Bank Llundain yn Ddoethur Anrhydeddus.

Roedd yn diwtor gyda'r Brifysgol Agored yn y saithdegau.

Mae bron 400 o fyfyrwyr yng Nghymru yn graddio gyda'r brifysgol eleni a chynhelir y seremoni raddio ddydd Sadwrn yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

10%

Mae 10% o'r raddegion o dan 30 oed a saith unigolyn yn eu saithdegau, gan gynnwys Ronald Griffiths, 78 oed o Hwlffordd. Ar gyfartaledd 40 oed yw oedran y graddedigion.

Mae 79% o'r graddedigion wedi cyfuno gweithio gydag astudio.

Mae Robin Bliney, 42 oed o'r Barri, yn graddio yn seicoleg ac astudiodd wrth weithio yn yr Awyrlu fel peiriannydd a datblygodd ei ddiddordeb wrth ddelio gyda thrawma.

"Dechreuais i gyda'r brifysgol oherwydd yr hyblygrwydd a'i henw da. Mae angen ymroddiad a dyfalbarhad i gyrraedd y nod ynghyd â byw bywyd teuluol llawn."

Ei nod yw symud i yrfa newydd fel athro ysgol gynradd.

'Heb fynd i ddyled'

Un arall sy'n graddio yw Louise Martin, 26 oed o Faesteg, oedd wedi cyfnewid credyd ar ôl dechrau ar gampws gyda phrifysgol arall.

"Gyda'r Brifysgol Agored roeddwn i'n dal yn gallu gweithio, fforddio cartref a thalu am gost astudio heb fynd i ddyled", meddai.

Dywedodd Rob Humphreys, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, fod y seremoni yn arbennig.

"Mae'r seremoni raddio flynyddol yn uchafbwynt blwyddyn y Brifysgol yng Nghymru.

"Mewn nifer o ffyrdd nid yw'r seremoni yn debyg i unrhyw ddigwyddiad graddio prifysgol arall.

"Mae'r seremoni yn Neuadd Dewi Sant yn achlysur sy'n ysbrydoli.

"Mae myfyrwyr o bob rhan ac o bob cefndir yng Nghymru yn dathlu eu llwyddiant gyda'u teuluoedd, ffrindiau, staff y brifysgol a chyd-fyfyrwyr."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.