Gradd arall i Syr Deian Hopkin

  • Cyhoeddwyd
Syr Deian HopkinFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Syr Deian yn diwtor gyda'r Brifysgol Agored

Mae'r Athro Syr Deian Hopkin ymhlith cannoedd sy'n derbyn graddau oddi wrth y Brifysgol Agored yng Nghymru ddydd Sadwrn.

Bydd Syr Deian, Llywydd y Llyfrgell Genedlaethol a chyn Is-Ganghellor Prifysgol South Bank Llundain yn Ddoethur Anrhydeddus.

Roedd yn diwtor gyda'r Brifysgol Agored yn y saithdegau.

Mae bron 400 o fyfyrwyr yng Nghymru yn graddio gyda'r brifysgol eleni a chynhelir y seremoni raddio ddydd Sadwrn yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

10%

Mae 10% o'r raddegion o dan 30 oed a saith unigolyn yn eu saithdegau, gan gynnwys Ronald Griffiths, 78 oed o Hwlffordd. Ar gyfartaledd 40 oed yw oedran y graddedigion.

Mae 79% o'r graddedigion wedi cyfuno gweithio gydag astudio.

Mae Robin Bliney, 42 oed o'r Barri, yn graddio yn seicoleg ac astudiodd wrth weithio yn yr Awyrlu fel peiriannydd a datblygodd ei ddiddordeb wrth ddelio gyda thrawma.

"Dechreuais i gyda'r brifysgol oherwydd yr hyblygrwydd a'i henw da. Mae angen ymroddiad a dyfalbarhad i gyrraedd y nod ynghyd â byw bywyd teuluol llawn."

Ei nod yw symud i yrfa newydd fel athro ysgol gynradd.

'Heb fynd i ddyled'

Un arall sy'n graddio yw Louise Martin, 26 oed o Faesteg, oedd wedi cyfnewid credyd ar ôl dechrau ar gampws gyda phrifysgol arall.

"Gyda'r Brifysgol Agored roeddwn i'n dal yn gallu gweithio, fforddio cartref a thalu am gost astudio heb fynd i ddyled", meddai.

Dywedodd Rob Humphreys, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, fod y seremoni yn arbennig.

"Mae'r seremoni raddio flynyddol yn uchafbwynt blwyddyn y Brifysgol yng Nghymru.

"Mewn nifer o ffyrdd nid yw'r seremoni yn debyg i unrhyw ddigwyddiad graddio prifysgol arall.

"Mae'r seremoni yn Neuadd Dewi Sant yn achlysur sy'n ysbrydoli.

"Mae myfyrwyr o bob rhan ac o bob cefndir yng Nghymru yn dathlu eu llwyddiant gyda'u teuluoedd, ffrindiau, staff y brifysgol a chyd-fyfyrwyr."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol