BBC Cymru Fyw

Heroin: Carchar i bedwar aelod o un teulu

Published
image copyrightNorth Wales Police
image captionGiuseppe "Pepe" Calvert oedd yr arweinydd
Cafodd pedwar aelod o'r un teulu o Sir y Fflint eu carcharu am gymryd rhan mewn cynllun i fewnforio heroin i ogledd Cymru.
Cafodd Richard Giuseppe Calvert, 32, o Gei Conna, ei garcharu am saith mlynedd.
Yn Llys y Goron yr Wyddgrug cafodd ei frawd Simon Calvert, ei chwaer Maria Calvert a'i fam hefyd eu dedfrydu i gyfnodau o garchar.
Cafodd dyn arall, Darren Hanashi o Gaerdydd, ei garcharu am bum mlynedd saith mis am gynllwynio i fewnforio heroin.
Mae dyn arall eto i'w ddedfrydu. Mae o wedi pledio'n euog i drin arian anghyfreithlon.
Mae dyn arall yn gwadu cyhuddiad tebyg, ac eto i fynd gerbron llys.
Gwlad Thai
Clywodd y llys fod Giuseppe Calvert wedi hedfan i wlad Thai er mwyn prynu un cilogram o heroin.
Y bwriad oedd cludo'r cyffur i Brydain drwy Amsterdam.
Ond roedd yr heddlu wedi bod yn clustfeinio ar y teulu yn eu cartref.
Cafodd dau o gludwyr Calvert eu harestio ym maes awyr Lerpwl. Roedd hanner yr heroin yn eu meddiant.
Fe wnaeth Calvert werthu'r hanner arall ar golled yn Amsterdam.
Fe wnaeth Giuseppe a Simon Calvert, 37, bledio'n euog i gynllwynio i fewnforio heroin rhwng Rhagfyr 2010 a Mehefin 2011.
Fe wnaethant hefyd bledio'n euog i gyhuddiad i gynllwyno i drin arian anghyfreithlon.
Cafodd Maria Calvert, 35, ei charcharu am dair blynedd am drin arian anghyfreithlon ac am gyflenwi herion.
Arweinydd
Rhoddwyd carchar o 21 mis i'r fam Margaret Rose Calvert, 63, am drin arian anghyfreithlon.
Cafodd ei rhyddhau yn syth oherwydd yr amser yr oedd eisoes wedi treulio tan glo.
Dywedodd y barnwr Niclas Parry mai Giuseppe Calvert oedd yr arweinydd.
"Y chi oedd yn trefnu, yn prynu, roeddech yn disgwyl gwneud elw mawr."
Dywedodd y ditectif cwnstabl Jon Russell o Heddlu'r Gogledd: "Roedd y giang yn gyfrifol am wenwyno strydoedd y gogledd gyda heroin.
"Rydym yn croesawu'r dedfrydau wrth i ni geisio gwneud gogledd Cymru yn lle mwy diogel."
image copyrightNorth Wales Police
image captionSimon, Maria a Margaret Calvert