Heroin: Carchar i bedwar aelod o un teulu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Giuseppe "Pepe" Calvert oedd yr arweinydd

Cafodd pedwar aelod o'r un teulu o Sir y Fflint eu carcharu am gymryd rhan mewn cynllun i fewnforio heroin i ogledd Cymru.

Cafodd Richard Giuseppe Calvert, 32, o Gei Conna, ei garcharu am saith mlynedd.

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug cafodd ei frawd Simon Calvert, ei chwaer Maria Calvert a'i fam hefyd eu dedfrydu i gyfnodau o garchar.

Cafodd dyn arall, Darren Hanashi o Gaerdydd, ei garcharu am bum mlynedd saith mis am gynllwynio i fewnforio heroin.

Mae dyn arall eto i'w ddedfrydu. Mae o wedi pledio'n euog i drin arian anghyfreithlon.

Mae dyn arall yn gwadu cyhuddiad tebyg, ac eto i fynd gerbron llys.

Gwlad Thai

Clywodd y llys fod Giuseppe Calvert wedi hedfan i wlad Thai er mwyn prynu un cilogram o heroin.

Y bwriad oedd cludo'r cyffur i Brydain drwy Amsterdam.

Ond roedd yr heddlu wedi bod yn clustfeinio ar y teulu yn eu cartref.

Cafodd dau o gludwyr Calvert eu harestio ym maes awyr Lerpwl. Roedd hanner yr heroin yn eu meddiant.

Fe wnaeth Calvert werthu'r hanner arall ar golled yn Amsterdam.

Fe wnaeth Giuseppe a Simon Calvert, 37, bledio'n euog i gynllwynio i fewnforio heroin rhwng Rhagfyr 2010 a Mehefin 2011.

Fe wnaethant hefyd bledio'n euog i gyhuddiad i gynllwyno i drin arian anghyfreithlon.

Cafodd Maria Calvert, 35, ei charcharu am dair blynedd am drin arian anghyfreithlon ac am gyflenwi herion.

Arweinydd

Rhoddwyd carchar o 21 mis i'r fam Margaret Rose Calvert, 63, am drin arian anghyfreithlon.

Cafodd ei rhyddhau yn syth oherwydd yr amser yr oedd eisoes wedi treulio tan glo.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry mai Giuseppe Calvert oedd yr arweinydd.

"Y chi oedd yn trefnu, yn prynu, roeddech yn disgwyl gwneud elw mawr."

Dywedodd y ditectif cwnstabl Jon Russell o Heddlu'r Gogledd: "Roedd y giang yn gyfrifol am wenwyno strydoedd y gogledd gyda heroin.

"Rydym yn croesawu'r dedfrydau wrth i ni geisio gwneud gogledd Cymru yn lle mwy diogel."

Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Simon, Maria a Margaret Calvert