Cyngor iechyd yn dilyn tân

  • Cyhoeddwyd
The fire in Aberbeeg
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 70 o ddiffoddwyr yn ceisio brwydro'r fflamau ger Aber-bîg

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod 60 o ddiffoddwyr yn parhau i geisio diffodd tân ym Mlaenau Gwent.

Mae'r digwyddiad ger Aber-bîg wedi achosi oedi i'r gwasanaethau trenau.

Dechreuodd y tân ger y rheilffordd ar stad ddiwydiannol Glandŵr ger Aber-bîg am tua 1:00am ddydd Mawrth.

Fe gafodd gwasanaethau Trenau Arriva rhwng Glyn Ebwy a Cross Keys eu gohirio am gyfnod ddydd Mawrth gyda bysiau yn cludo teithwyr.

Cafodd ysgol gynradd leol ei chau er mwyn gwarchod disgyblion rhag y mwg, ac fe gafodd y trigolion lleol rhybudd i gau eu ffenestri.

Mae'r tân bellach o dan reolaeth, ond mae'r adeilad wedi dymchwel yn rhannol.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod yr adeilad yn cael ei ddefnyddio fel garej a warws, a'u bod yn disgwyl bod yno am hyd at chwe awr arall.

Ychwanegodd y gwasanaeth ei bod yn rhy fuan i fedru dweud beth oedd achos y tân.

Yn y cyfamser cafodd Ysgol Gynradd Sant Illtyd yn Llanhiledd gerllaw ei chau er mwyn gwarchod y disgyblion rhag effeithiau'r mwg, ac fe gafodd trigolion sy'n byw gerllaw rhybudd i gau eu ffenestri.

Dywedodd Ritchie O'Connell o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru: "Ar ei waethaf, roedd gennym 17 injan dân a 70 o ddiffoddwyr yn brwydro'r fflamau.

"Mae difrod sylweddol wedi ei wneud i'r uned, ac mae'r adeilad wedi dymchwel yn rhannol.

"Oherwydd hynny nid ydym wedi mynd i mewn i'r adeilad i geisio diffodd y tân ac mae'n rhaid cymryd camau gwarchodol o'r tu allan."

Mae disgwyl i'r gwasanaeth tân fod ar y safle am weddill y dydd.

Bu Heddlu Gwent yn mynd o ddrws i ddrws i ofyn i bobl sy'n fregus neu sydd â chyflwr meddygol os ydynt yn dymuno symud i ganolfan orffwys arbennig gafodd ei sefydlu yng Nghanolfan Chwaraeon Abertyleri.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ac adran Iechyd Amgylcheddol Cyngor Blaenau Gwent yn monitro'r sefyllfa, a'r cyngor i drigolion yw i fynd at eu meddyg teulu os ydynt yn dangos symptomau anarferol.

Dywedodd yr asiantaethau iechyd: "Er nad ydym yn ymwybodol o unrhyw lygred yn y mwg o'r tân allai achosi salwch, mae beth call i beidio dod i gysylltiad â'r mwg os yn bosibl."

Yn y cyfamser, mae ymchwiliad wedi dechrau i achos y tân.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol