Dyn wedi marw ar ôl damwain

  • Cyhoeddwyd
Sean TrewFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Sean Trew yn yr ysbyty

Cyhoeddodd Heddlu De Cymru fod dyn 24 oed, a fu mewn damwain ffordd ddifrifol fis diwetha', wedi mawr o'i anafiadau yn yr ysbyty.

Cafodd Sean Trew, saer o Gilfach Goch, ei gludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol wedi i'w gar Ford Fiesta gwyrdd adael ffordd yr A4093 ger Gilfach Goch ar gyrion Cwm Rhondda tua 3:45am ar ddydd Gwener, Ebrill 27.

Roedd y cerbyd yn teithio i gyfeiriad Glynogwr ar y pryd, a daeth i stop mewn cae cyfagos.

Bu farw Mr Trew yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ddydd Gwener.

Mewn teyrnged iddo, dywedodd ei deulu ei fod yn "ddyn cariadus a hoffus, oedd wastad â gwen ar ei wyneb, ac y gallech ddibynu arno i godi hwyliau."

"Bydd pawb oedd yn ddigon ffodus i'w 'nabod yn teimlo'r golled."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y ddamwain, neu a welodd y car cyn y gwrthdrawiad, gysylltu gyda'r heddlu ar 029 2057 1600 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.