Cynllun yn llwyddo i atal twyll £6m

  • Cyhoeddwyd
Huw Vaughan ThomasFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Huw Vaughan Thomas: 'Bydd cwmpas yr ymarfer yn cael ei ehangu'

Mae cynllun i atal twyll wedi arbed £6 miliwn i gyrff cyhoeddus, yn ôl adroddiad gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa'r Archwilydd bod y Fenter Twyll Genedlaethol yn rhywbeth sy'n cael ei chynnal bob dwy flynedd.

Yn ogystal ag arbed arian mae'r ymarfer diweddaraf wedi arwain at 54 o bobl yn cael eu herlyn yn llwyddiannus am droseddau'n ymwneud â thwyll.

Fe wnaeth 43 o gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru gymryd rhan yn yr ymarfer, gan gynnwys awdurdodau lleol, awdurdodau'r heddlu, byrddau prawf a chyrff y GIG, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd a Swyddfa Archwilio Cymru.

Cyllid

Fe wnaeth 43 o gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru gymryd rhan yn yr ymarfer, gan gynnwys awdurdodau lleol, awdurdodau'r heddlu, byrddau prawf a chyrff y GIG, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, Swyddfa Archwilio Cymru ac archwilwyr eraill y sector cyhoeddus.

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas: "Mae gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn dioddef cyfnod parhaus o doriadau mewn cyllid. Mae canlyniadau cadarnhaol ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn dangos beth gellir ei gyflawni pan fyddwn yn gweithio ar y cyd i ddileu twyll.

"Mae twyll yn fater difrifol gan ei fod yn effeithio ar y cyllid sydd ar gael i gyflwyno'r gwasanaethau yr ydym oll yn dibynnu arnynt; gyda hyn mewn golwg ac yn dilyn llwyddiant y Fenter, mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ymestyn cwmpas ymarfer y Fenter i feysydd eraill sy'n agored i ddioddef twyll."

Dechreuodd yr ymarfer Menter Twyll Genedlaethol ym 1996, ac fe'i cynhelir bob dwy flynedd bellach. Hyd yma fe'i defnyddiwyd i nodi cyfanswm o fwy na £939 miliwn o dwyll a thaliadau gwallus yn y DU, £22 filiwn yng Nghymru.