Tirlithriad yn bygwth swyddi mewn chwarel

  • Cyhoeddwyd
Chwarel PenrhynFfynhonnell y llun, Eric Jones
Disgrifiad o’r llun,
Chwarel Penrhyn yw un o chwareli llechi hyna'r byd

Gallai swyddi mewn chwarel lechi yng Ngwynedd fod dan fygythiad wedi i hanner miliwn tunnell o lechi ddisgyn o wyneb y graig yno.

Mae'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn ymchwilio i'r digwyddiad yn Chwarel Penrhyn ger Bethesda fis diwethaf.

Mae rhannau o'r chwarel wedi eu cau, ac mae oriau tua 90 o'r gweithlu o 200 wedi cael eu cwtogi, ac eraill wedi eu symud i adrannau eraill.

Dywedodd cwmni Welsh Slate eu bod yn anelu at ddiswyddiadau gwirfoddol a'u bod yn gobeithio osgoi rhai gorfodol.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gweithgor Iechyd a Diogelwch bod y tirlithriad wedi digwydd ar Ebrill 27, am tua 5:30am, ond na chafodd neb anaf.

Mae Chwarel Penrhyn yn cynhyrchu llechi ar gyfer toi a'r diwydiant adeiladu, ac mae'n allforio'u cynnyrch ar draws y byd.

Roedd y cwmni yn y broses o adlinio'r chwarel i gymryd mantais o wythiennau newydd er mwyn ymestyn oes y safle, a dywedodd na fyddai'r tirlithriad yn effeithio ar y cynlluniau hynny.

'Dewis'

Mewn datganiad, dywedodd rheolwr gyfarwyddwr y chwarel, Chris Allwood: "Mae'r tirlithriad ddigwyddodd ar Ebrill 27 wedi lleihau maint y cynnyrch sydd ar gael i'w brosesu yn Chwarel Penrhyn.

"Mae hyn wedi cael effaith ar ein hallbwn o lechi toi.

"Rydym yn cymryd camau i liniaru'r effaith ar ein gweithlu, ac yn symud pobl i rannau eraill o'r busnes lle mae hynny'n bosib.

"Mewn trafodaeth gyda'r gweithlu, bu pleidlais ar y dewis o weithio am amser byrrach yn yr adrannau sydd wedi dioddef ymysg aelodau undeb Unite, ac fe gafodd hwnnw'i basio ar Fai 10 gyda'r mwyafrif yn dewis symud i wythnos waith o bedwar diwrnod.

"Bydd staff yn yr adrannau dan sylw yn newid i batrwm gwaith pedwar diwrnod o Fai 21."

Ychwanegodd Mr Allwood bod rheolwyr yn ceisio osgoi diswyddiadau gorfodol, ac yn ystyried ceisiadau am ddiswyddo gwirfoddol o bob rhan o'r busnes.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol