1,000 yn llai'n ddi-waith yng Nghymru

Canolfan Byd Gwaith Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Yn ôl ffigyrau Ionawr tan Fawrth roedd 132,000 o bobl yn ddi-waith.

Bu gostyngiad o 1,000 yn nifer y bobl ddi-waith yng Nghymru yn nhri mis cyntaf y flwyddyn.

Yn ôl ffigyrau Ionawr tan Fawrth roedd 132,000 o bobl yn ddi-waith.

Dywedodd y Swyddfa Ystadegau fod 9% yn ddi-waith, gostyngiad o 0.1% ar y tri mis blaenorol.

Ond parhau i godi mae canran y menywod sy'n ddi-waith.

Collodd 8,000 ohonyn nhw eu swyddi rhwng Ionawr a Mawrth tra oedd gostyngiad o 9,000 ymhlith nifer y dynion di-waith.

Yn y pedair gwlad roedd gostyngiad o 45,000 i gyfanswm o 2.63m.

Yng Nghymru roedd 79,500 yn hawlio lwfans chwilio am waith yn Ebrill, 300 yn llai na'r sefyllfa ym Mawrth.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.