Cytundeb dan reolaeth Plaid Cymru i reoli Cyngor Gwynedd

Gorsaf Bleidleisio Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Bydd isetholiad ar Fehefin 14

Plaid Cymru fydd yn rheoli Cyngor Gwynedd mewn cytundeb gyda Llafur.

Ar ôl etholiadau Mai 3 roedd gan Blaid Cymru 37 sedd a'r pleidiau a grwpiau eraill 37, gan gynnwys pedair yn nwylo Llafur.

Bydd isetholiad ar gyfer y 75ed sedd yn ward Bryncrug a Llanfihangel, Meirionnydd, ar Fehefin 14.

Dywedodd arweinydd grŵp Plaid Cymru, y Cynghorydd Dyfed Edwards: "Rwyf wedi cynnal trafodaethau gyda dau grŵp o gynghorwyr ers pythefnos.

"Erbyn nos Lun roedd gennym un cynnig ar y bwrdd, gan y grŵp Llafur.

"Yn ein cyfarfod ym Mhorthmadog, fe benderfynwyd derbyn cynnig grŵp Llafur i weithio gyda Plaid ar faniffesto blaengar ac uchelgeisiol ar gyfer Gwynedd."

"Yn ôl y trefniant newydd, bydd Llafur yn cael cynnig un o'r 10 swydd yn y Cabinet a chadair un pwyllgor.

Bydd Plaid Cymru yn dal y naw swydd Cabinet arall."

Y Cabinet yw'r prif gorff penderfynu yn unol â deddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru.

"Er ein bod wedi trafod gyda grŵp o gynghorwyr Annibynnol hefyd, doedd dim cynnig ar y bwrdd ar gyfer cyfarfod grŵp y Blaid nos Lun," meddai Mr Edwards.

Straeon perthnasol