Trafod a ddylid ceryddu'r Aelod Cynulliad Keith Davies

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Davies wedi ymddiheuro am ei ran mewn dadl feddw

Mae aelodau cynulliad yn trafod prynhawn Mercher a ddylid ceryddu aelod Llanelli, Keith Davies, yn dilyn ei ymddygiad diweddar.

Mae Mr Davies wedi ymddiheuro am ei ran mewn dadl feddw mewn gwesty pum seren yng Nghaerdydd fis diwethaf.

Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth Pwyllgor Safonau Ymddygiad y Cynulliad argymell i'r Cynulliad y dylid ei 'geryddu'.

Eisoes mae Mr Davies, sy'n cynrychioli Llanelli, wedi ymddiheuro ar ôl y digwyddiad yng Ngwesty Dewi Sant yng Nghaerdydd ar Ebrill 23.

Roedd y gŵyn yn nodi methiant honedig i gydymffurfio â rhan o'r Côd Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Cynulliad, sy'n cynnwys yr egwyddor y dylai Aelodau "bob amser ymddwyn mewn ffordd a fydd yn cynnal a chryfhau ffydd a hyder y cyhoedd yn unplygrwydd y Cynulliad ac osgoi unrhyw ymddygiad a fydd yn dwyn gwarth ar y Cynulliad neu ar ei aelodau'n gyffredinol."

Wrth argymell y sancsiwn i geryddu, mae'r Pwyllgor yn gobeithio "anfon neges glir nad yw achosion o'r fath o fethu â chydymffurfio yn dderbyniol".

Roedd Mr Davies eisoes wedi ymddiheuro ac mae disgwyl iddo gyfaddef ei fod wedi goryfed a bod ei ymddygiad yn llai na'r hyn a ddisgwylir gan AC.

Straeon perthnasol