Cwest: Diffyg gofal o fam cyn geni ei mab

  • Cyhoeddwyd
Noah TylerFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Noah Tyler ar Ragfyr 23, 2011

Mae cwest bachgen 10 mis oed wedi clywed na wnaeth uwchgofrestrydd yn yr ysbyty adolygu achos mam y plentyn yn iawn.

Bu farw Noah Tyler ar Ragfyr 23, 2011, 10 mis ar ôl cael ei eni.

Yn ôl patholegydd cafodd Noah "niwed parhaol i'w ymennydd oherwydd diffyg gwaed ac ocsigen yn ystod yr enedigaeth".

Cafodd mam Noah, Colleen Tyler, 31 oed o Gaerffili, ei symud o'r uned bydwragedd y noson cyn iddo gael ei eni ar Chwefror 10, 2011 er mwyn monitro curiad calon y babi yn y groth.

Dywedodd yr obstetrydd, Pina Amin, wrth y cwest yng Nghaerdydd ddydd Mercher fod 'na ôl "patholegol" ar y sgan oedd yn monitro'r babi, sef bod cyflymiad lluosog ac arafiad curiad calon bedair munud o hyd.

Dywedodd Ms Amin wrth y cwest fod cyfarwyddiadau Nice, y corff sy'n arolygu cyffuriau ym Mhrydain, yn awgrymu bod unrhyw arafiad dros dair munud yn cael ei ystyried yn batholegol a bod angen ymyrryd.

Wedyn dywedodd y dylai Mrs Tyler fod wedi cael ei chadw yn yr uned o dan arweiniad ymgynghorwyr.

Patrwm

Ond cafodd ei symud yn ôl i'r uned fydwragedd.

Dywedodd Ms Amin wrth y cwest fod Nice yn cynghori hyn, os oedd claf yn cael ei symud o'r uned fydwragedd i'r uned ymgynghorol y dylai fod yn cael ei gweld gan uwch obstetrydd o fewn hanner awr.

Ni ddigwyddodd hyn yn yr achos hwn.

Fe gododd y crwner, Mary Hassell, bryderon am batrwm yn ymddangos gyda phroblemau monitro pwysau gwaed mamau yn uned famolaeth Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

Cyfeiriodd at Ifrah Hureh, 38 oed o Adamstown, fu farw o waedlif mewnol oherwydd cyneclampsia ar Fawrth 28, 2008.

Dywedodd ei bod yn cofio bod marwolaeth Mrs Hurah wedi ei hachosi yn rhannol oherwydd diffyg monitro pwysau gwaed a chyneclampsia yn gywir yn yr uned bydwragedd.

"Mae'n ymddangos i mi ei fod yn ffodus mai un farwolaeth dwi'n ei hystyried yma ac nid dwy," meddai.

Adolygiad

Dywedodd yn achos marwolaeth Mrs Hurah bod Jane Hervé, pennaeth bydwragedd, wedi dweud ar y pryd bod newidiadau i'r modd o gofnodi data obstetreg wedi eu cyflwyno.

Ond mai ymwneud â'r uned ymgynghorol yn unig ac nid yr uned bydwragedd oedd hyn.

"Pam?" holodd Mrs Hassell ddydd Mercher.

"Dwi'n derbyn eich pwynt a dwi'n credu y dylen ni fod yn cyflwyno hynny," meddai Mrs Hervé.

"Rydym yn bryderus bod 'na ddau lwybr....fe fyddaf yn gwneud yn siŵr bod hyn yn cael ei adrodd i'r adolygiad ar gyfer Cymru gyfan."

Roedd y cwest wedi clywed bod pwysau gwaed Mrs Tyler yn 180 dros 96 cyn rhoi genedigaeth.

Yn ôl obstetrydd, roedd hi mewn perygl oni bai y byddai'n cael meddyginiaeth i leihau ei phwysau gwaed.

Ond chafodd hi ddim.

Yr unig beth y cafodd oedd gwydryn o ddŵr.

Dywedodd Mrs Hervé eu bod wedi gwneud pedwar o newidiadau o fewn yr uned fydwragedd ers genedigaeth Noah.

  • Unwaith y mae merched yn cyrraedd yr uned ymgynghorol dydyn nhw ddim yn symud yn ôl i'r uned fydwragedd.
  • Hyfforddiant sylweddol
  • Cyflwyno sgan curiad calon babi yn y groth i bob merch sy'n cyrraedd yr uned bydwragedd
  • Cyflwyno adolygiad yn achos pob merch sy'n cael eu trosglwyddo i'r uned fydwragedd.

Fe bwysleisiodd hefyd bod ganddyn nhw uned dda a'u bod yn gweithredu'n ddiogel.

Mae'r cwest wedi ei ohirio tan Fai 28.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol