43 o draethau'n cael y Faner Las yng Nghymru

Traeth Poppit, Sir Benfro
Image caption Mae Traeth Poppit yn Sir Benfro yn un sydd wedi ennill Baner Las eleni

Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi cyhoeddi bod 43 o draethau a 5 marina wedi ennill gwobr y faner las eleni.

Mae'r faner yn cael ei gwobrwyo i draethau am safonau glendid y tir a'r môr, a hefyd am gael eu rheoli'n gynaliadwy.

Y Sefydliad Addysg Amgylcheddol - sefydliad annibynnol nid-am-elw sy'n rhoi'r gwobrau, ond maen nhw'n cael eu gweinyddu yng Nghymru gan Cadwch Gymru'n Daclus.

Sir Benfro sydd unwaith eto ar frig y rhestr gyda 12 o draethau'n ennill baner. Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn sy'n dilyn gyda chwech yr un.

Bydd seremoni i nodi'r cyhoeddiad ar draeth Tywyn yng Ngwynedd ddydd Iau, Mai 31, lle bydd baneri'n cael eu cyflwyno i gynrychiolwyr gwahanol awdurdodau lleol yng Nghymru.

'Adnoddau rhagorol'

Dywedodd prif weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus, Lesley Jones, ei fod yn falch gweld traethau Cymru'n cael eu cydnabod.

"Gall pawb sydd yn ymweld â Chymru fod yn siŵr bod yr adnoddau'n rhagorol a bod yma draethau a dŵr ymdrochi o'r radd flaenaf.

"Ni fu erioed adeg well i fwynhau ein traethau a'n harfordir gwych."

Dyma'r gwobrau cyntaf i gael eu dyfarnu ers agor llwybr arfordir Cymru gyfan, a arweiniodd at arweinlyfr y Lonely Planet yn disgrifio Cymru fel "y lle gorau ar y ddaear" i fynd ar ymweliad.

'Cyfraniad hanfodol'

Wrth groesawu'r cyhoeddiad, dywedodd Gweinidog Busnes Cymru, Edwina Hart, bod hyn yn newyddion da iawn i'r diwydiant twristiaeth.

"Mae'n anfon neges gadarnhaol iawn i bawb sydd am ymweld â Chymru, sef bod yma ddigon o draethau gwych sydd yn gwbl ddiogel, a digon o gyrchfannau glan môr a marinas i bawb eu mwynhau.

"Mae twristiaeth yn gwneud cyfraniad hanfodol i economi Cymru ac mae'r newyddion diweddaraf hyn, ynghyd ag agoriad Llwybr Arfordir Cymru'n ddiweddar, yn gyfle gwych i hyrwyddo golygfeydd arfordirol hyfryd Cymru a denu mwy o ymwelwyr i Gymru."

Fe wnaeth Gweinidog Amgylchedd Cymru, John Griffiths, longyfarch pawb sy'n gweithio'n galed "i sicrhau bod y dŵr ar ein traethau o ansawdd da er mwyn i bobl Cymru ac ymwelwyr fedru eu mwynhau".

"Rwyf wedi ymrwymo i wella mynediad pawb sydd yn byw yng Nghymru at ein hamgylchedd naturiol.

"Yn gynharach y mis hwn agorais Lwybr Arfordir Cymru ac rwy'n annog pawb i wneud amser i archwilio ein traethau a'n harfordir gwych."

TRAETHAU'R FANER LAS 2010
Sir Traeth
Abertawe Bae Bracelet
Bae Caswell
Bae Langland
Porth Eynon
Bro Morgannwg Bae Whitmore
Ceredigion Aberporth
Traeth y Gogledd, Aberystwyth
Borth
Harbwr Cei Newydd
Llangrannog
Tresaith
Conwy Abergele/Pensarn
Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn
Llanfairfechan
Penmaenmawr
Gwynedd Aberdaron
Abermaw
Abersoch
Dinas Dinlle
Marian y De, Pwllheli
Tywyn
Pen-y-bont ar Ogwr Bae'r Rest
Bae Trecco
Sir Benfro Aber Llydan, Gogledd
Coppet Hall
Dale
Lydstep
Llanrhath
Niwgwl
Traeth Poppit
Saundersfoot
Dinbych-y-Pysgod, Traeth y Castell
Dinbych-y-Pysgod, Traeth y De
Dinbych-y-Pysgod, Traeth y Gogledd
Tŷ Ddewi - Porth Mawr
Sir Ddinbych Traeth Canolog Prestatyn
Sir Gaerfyrddin Pen-bre
Ynys Môn Bae Trearddur
Benllech
Llanddona
Llanddwyn
Porth Dafarch
Porth Swtan
MARINAS Y FANER LAS
Abertawe Marina Abertawe
Bro Morgannwg Marina Penarth
Gwynedd Doc Fictoria, Caernarfon
Hafan, Pwllheli
Ynys Môn Marina Caergybi

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.