Ymgyrch yn rhybuddio pobl gymryd eu tabledi

  • Cyhoeddwyd
Tommy CooperFfynhonnell y llun, Sefydlaid y Galon
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Tommy Copper wrth gael trawiad ar y galon ar lwyfan

Mae Sefydliad y Galon yn lansio ymgyrch i annog pobl i gymryd meddyginiaeth y maen nhw'n eu cael ar bresgripsiwn.

Dangosodd arolwg gan y mudiad bod dros draean (36%) o bobl yng Nghymru yn dychwelyd moddion neu dabledi heb eu cymryd, tra bod 24% yn eu taflu heb eu cymryd.

Dywed y Sefydliad y gallai hyn beryglu bywydau.

Mae ymgyrch yr elusen yn defnyddio un o ddywediadau enwog y comedïwr o Gaerffili, Tommy Cooper - "just like that".

"Gallai miloedd o bobl yng Nghymru fod yn peryglu eu bywydau drwy beidio cymryd meddyginiaeth yn ôl y presgripsiwn," meddai Dr Mike Knapton, cyfarwyddwr meddygol gyda Sefydliad y Galon.

"Rhan o'r broblem yw nad yw pobl sydd â cholesterol uchel neu bwysau gwaed uchel yn sylweddoli bod cysylltiad rhwng cymryd eu tabledi a lleihau'r risg o broblemau gyda'r galon.

'Hanfodol'

"Rhaid i ni atgoffa pobl pa mor hanfodol yw meddyginiaeth y galon - hyd yn oed os ydyn nhw'n teimlo'n iach.

"Bu farw Tommy Cooper yn drasig pan gafodd drawiad ar y galon tra ar lwyfan.

"Rydym yn gobeithio y bydd ei ddyfyniad enwocaf yn atal eraill rhag diodde' drwy eu hannog i gymryd eu tabledi 'just like that'."

Roedd yr arolwg gan Sefydliad y Galon yn dangos bod 24% o bobl sydd â cholesterol uchel ddim yn sylweddoli bod hynny'n cynyddu'r risg o gael clefyd y galon.

Mae dros draean - 36% - yn gwneud pethau'n waeth drwy beidio cymryd tabledi sy'n lleihau lefel y colesterol.

Bydd ymgyrch Sefydliad y Galon yn cynnwys hysbysebion radio sy'n defnyddio llais Tommy Cooper, ac fe fydd ei wyneb ar daflenni fydd yn cael eu dosbarthu o ddrws i ddrws.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol