Cynulliad yn ceryddu'r Aelod Cynulliad Keith Davies

  • Cyhoeddwyd
Keith DaviesFfynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y digwyddiad yng Ngwesty Dewi Sant yng Nghaerdydd ar Ebrill 23.

Mae'r Cynulliad wedi ceryddu'r Aelod Cynulliad Llafur, Keith Davies, wedi ei ymddygiad meddw mewn gwesty pum seren.

Derbyniodd ACau'n unfrydol adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ddywedodd ei fod wedi dwyn anfri ar y Cynulliad.

Dywedodd y Blaid Lafur fod yr AC wedi ei geryddu a bod y blaid wedi cael sicrwydd na fyddai'n camymddwyn eto.

Roedd y digwyddiad yng Ngwesty Dewi Sant yng Nghaerdydd ar Ebrill 23.

Mewn datganiad ymddiheurodd Mr Davies, AC Llanelli, i gydaelodau, staff y Cynulliad, staff y gwesty, ei etholwyr "ac yn enwedig fy nheulu oherwydd y cywilydd cyhoeddus ..."

Argymell

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth Pwyllgor Safonau Ymddygiad y Cynulliad argymell i'r Cynulliad y dylid ei "geryddu".

Roedd cŵyn yn nodi methiant i ddilyn rhan o'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Cynulliad, sy'n cynnwys yr egwyddor y dylai Aelodau "bob amser ymddwyn mewn ffordd fydd yn cynnal a chryfhau ffydd a hyder y cyhoedd yn unplygrwydd y Cynulliad ac osgoi unrhyw ymddygiad fydd yn dwyn anfri ar y Cynulliad neu ar ei aelodau'n gyffredinol."

Wrth argymell ceryddu, roedd y pwyllgor yn gobeithio "anfon neges glir nad yw achosion o'r fath o fethu â chydymffurfio yn dderbyniol".