Ymchwiliad i dwyll pêl-droed

  • Cyhoeddwyd
Pêl-droedFfynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Y cyfnod sy'n destun ymchwiliad yw rhwng 2009-2011

Mae tri dyn wedi cael eu harestio ar ôl cyrchoedd yn ne Cymru a gogledd orllewin Lloegr mewn perthynas ag ymchwiliad i dwyll honedig gwerth £1.6 miliwn ar gynllun prentisiaeth clybiau pêl-droed.

Dywedodd y Swyddfa Dwyll Difrifol (SFO) eu bod yn ymchwilio i gwmni Luis Michael Training Ltd (LMT) a oedd wedi ei leoli yng Nghasnewydd.

Mae disgwyl i'r dynion o Gaerdydd, Cas-gwent a Heywood ger Manceinion, gael eu rhyddhau ar fechnïaeth ddiamod.

Mae cwmni, sydd ddim yn bodoli bellach, yn destun ymchwiliad sy'n ymwneud â cheisiadau ffug, yn ôl yr SFO.

Fe wnaeth swyddogion yr SFO gyda swyddogion o Heddlu Gwent, Heddlu De Cymru, Heddlu Manceinion a Heddlu Glannau Mersi, archwilio cartrefi a safle busnes yn Southport fel rhan o'r ymchwiliad.

Cyllid drwy golegau

Mewn datganiad dywedodd yr SFO bod LMT wedi bod yn gysylltiedig gyda chofrestru, asesu a gwirio prentisiaethau a chymwysterau NVQ ar gyfer pobl ifanc sy'n gweithio mewn chwaraeon cymunedol, yn bennaf drwy glybiau pêl-droed a chwmnïau hyfforddi.

Roedd yn derbyn cyllid drwy golegau am bob prentis a fyddai'n cael lle efo cyflogwr.

Roedd y colegau wedyn yn cael cyllid drwy gynllun y llywodraeth, Yr Asiantaeth Ariannu Sgiliau.

Y cyfnod sy'n destun ymchwiliad yw rhwng 2009-2011.

Amcangyfrifir bod yr honiadau o dwyll cyfwerth a £1.6 miliwn yn ôl yr SFO.

Cafodd dyn 51 oed ei arestio yng Nghaerdydd, dyn 52 oed yng Nghas-gwent a dyn 29 oed yn Heywood.

Mae dau o'r tri wedi cael eu holi a'u rhyddhau ar fechnïaeth ddiamod.

Mae trydydd dyn yn dal i gael ei holi ond mae'r SFO yn dweud y bydd yn cael ei ryddhau ar fechnïaeth ddiamod hefyd.

Dywedodd datganiad gan yr SFO bod 52 o swyddogion yr SFO a 20 o blismyn yn rhan o'r cyrchoedd ddydd Mercher.

Ers mis Medi 2011 y mae'r SFO yn rhan o'r ymchwiliad ar ôl i Heddlu Gwent drosglwyddo'r achos iddyn nhw.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol