Dwy ardal fenter arall i Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cyn Amtomfa fydd canolbwynt Ardal Fenter Eryri.

Mae Gweinidog Busnes Cymru wedi cyhoeddi y bydd dwy ardal fenter arall yn cael eu sefydlu yng Nghymru.

Roedd Edwian Hart eisoes wedi cyhoeddi y bydd yna bum ardal fenter i Gymru, sef Ynys Môn, Caerdydd, Glannau Dyfrdwy, Glyn Ebwy a Sain Tathan.

Y ddwy ardal newydd yw Eryri ac ardal yr Hafan yn Sir Benfro.

Yn Nhrawsfynydd bydd y pwyslais ar y sectorau ynni, amgylchedd a thechnoleg a gwybodaeth.

Penderfynwyd ar Dyfrffordd y Ddau Gleddau, Sir Benfro, oherwydd ei lleoliad strategol pwysig.

Ym mis Ionawr cyhoeddodd Ms Hart y bwriad o sefydlu dwy ardal fenter arall.

Cafodd yr Ardaloedd Menter gwreiddiol eu lansio'n swyddogol ar Ebrill 1.

Gweithlu amrywiol

"Cafodd Dyfrffordd y Ddau Gleddau ac Eryri eu dewis oherwydd eu pwysigrwydd strategol ac oherwydd bod yr hyn y maent yn ei gynnig mor unigryw," meddai Ms Hart.

Mae tua 30% o gyflenwadau ynni'r DU yn dod drwy Sir Benfro, ac mae disgwyl i'r ardal fenter ddatblygu safleoedd ynni cyfredol a rhai newydd posibl.

Cyn Orsaf Bŵer Trawsfynydd fydd canolbwynt Ardal Fenter Eryri.

Mae gan yr ardal weithlu amrywiol, profiadol a sefydlog.

"Yn sicr, mae'r Ardaloedd Menter ychwanegol hyn yn newyddion da i'r Canolbarth a'r Gorllewin, " meddai Ms Hart.

"Nid ennill statws Ardal Fenter yw'r cam olaf fodd bynnag - mae'n rhaid cynnal y momentwm a cheisio sicrhau bod ein Hardaloedd Menter yn cynnig cyfleoedd effeithiol, deniadol a pherthnasol i fusnesau."

Nick Bourne, cyn-arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, fydd Cadeirydd ardal Menter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.

John Idris Jones fydd cadeirydd ardal fenter Eryri.

Mae ganddo dros 30 o flynyddoedd o brofiad o weithio yn sector yr Amgylchedd ac Ynni ac fel rheolwr datblygu economaidd-ymdeithasol Magnox yng Nghymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol