Edrych yn ôl ar oes aur y teledu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Tai wedi eu chwalu yng nghwm Tryweryn tua 1965

Mae atgofion pobl o wylio rhai o ddigwyddiadau mwyaf arwyddocaol Cymru ar y teledu rhwng 1950 - 2000 i'w gweld ar wefan newydd.

Digwyddiadau hanesyddol megis boddi Tryweryn ym 1965, trychineb Aberfan ym 1966, Streic y Glowyr ym 1984 a Choroni'r Frenhines ym 1953 yw rhai o'r digwyddiadau sydd wedi cael eu rhoi ar y wefan.

Yn ogystal â chyfweliadau gyda chyfranwyr a ffilmiau, mae'r wefan a elwir Cof a'r Cyfryngau yng Nghymru, hefyd yn cynnwys mapiau, dogfennau a lluniau.

Ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth sydd wedi cofnodi'r digwyddiadau.

'Tystiolaeth lafar'

Yn ôl tîm y prosiect: "Ychydig iawn o raglenni teledu cyfoes sydd yn ennill cynulleidfaoedd ar raddfa debyg i rai yr 1970au a'r 1980au.

"Rydym nawr yn derbyn ein newyddion a'n clecs drwy gyfryngau eraill ac mae'r nifer o sianeli yn golygu na fedr unrhyw un rhaglen ddisgwyl y math o gynulleidfa oedd yn bosibl bryd hynny.

"Mae nawr yn amser da felly i edrych yn ôl ar oes aur y teledu a gofyn i bobl recordio eu hatgofion o beth oedd teledu yn ei olygu iddyn' nhw, eu teuluoedd a'u cymunedau.

"Dyna beth y ceisiodd 'Cof a'r Cyfryngau yng Nghymru' ei gyflawni.

"Bwriad y prosiect oedd casglu ac archifo tystiolaeth lafar ynglŷn ag oes y teledu yng Nghymru ac ysgogi atgofion o ddigwyddiadau teledu arwyddocaol i wleidyddiaeth a diwylliant".

Ariennir y prosiect hwn gan y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth ac mae partneriaid y prosiect yn cynnwys Prifysgol Aberystwyth, Culturenet Cymru a'r BBC.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol