Gofalwyr maeth: Actor yn hybu ymgyrch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Iwan, Inge a John yn 2004

Mae actor a fabwysiadodd fab o'r Caribî yn hybu ymgyrch newydd er mwyn recriwtio rhagor o ofalwyr maeth.

Yn 2004 fe wnaeth yr actor John Pierce Jones, Mr Picton yn C'mon Midffild, a'i wraig Inge Hansen fabwysiadu bachgen bach o wlad dlota'r Gorllewin, Haiti.

Fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth (14-27 Mai 2012), ymunodd Mr Jones, sy'n wreiddiol o Niwbwrch, gyda swyddogion a gofalwyr maeth Cyngor Sir Ynys Môn i dynnu sylw at y rôl bwysig sydd gan ofalwyr maeth, drwy siarad am ei brofiadau personol o fabwysiadu plentyn.

'Newid fy mywyd'

Dywedodd Mr Jones: "Mae'r ymgyrch hon i recriwtio rhagor o ofalwyr maeth lleol yn un sydd wedi bod yn agos at fy nghalon ers blynyddoedd.

"Hawl sylfaenol bob plentyn - beth bynnag ei liw, ei iaith, ei hil - ydi cael ei fagu a'i feithrin gyda sefydlogrwydd a chariad.

"Mae gen i blentyn naw oed, mi wnaethon ni ei fabwysiadau o Haiti pan oedd o'n fabi bach ac wedi cael ei adael yn yr ysbyty ymysg yn holl ddinistr fu yno.

"Mae o wedi newid fy mywyd i'n llwyr.

"Dwi wedi cael naw mlynedd hapusaf fy mywyd wrth fod gyda'r hogyn bach yma - yn ei weld o'n tyfu ac yn datblygu.

"Mi fydda i'n gweld o weithia', yn chwara' gyda'i ffrindia' ar draeth Llanddwyn, yn ei weld yn rhydd ac yn iach ac yn chwerthin ac yn dweud wrthyf i fy hun 'mae gan bob plentyn hawl i hyn', dyna pam rwyf am gefnogi'r ymgyrch."

92 o blant

Ar hyn o bryd, mae 92 o blant o Ynys Môn o dan ofal yr awdurdod lleol.

Mae 29 o'r rhain o dan bedair oed, 36 rhwng 5 ac 11, 19 rhwng 12 a 16 ac 8 yn 16 neu'n hŷn.

Yn ôl Anwen Huws, Pennaeth y Gwasanaeth Plant: "Mi ydan ni'n gweithio'n galed i gadw plant gyda'u teuluoedd - mae nifer o deuluoedd a ffrindiau sy'n gweithredu fel gofalwyr maeth, ac mae'r rheiny'n bwysig iawn o ran rhoi sefydlogrwydd i blant.

"Ond mae gennym ni fylchau amlwg.

"Rydym yn chwilio am ofalwyr maeth i roi cartrefi i rieni a'u plant, i blant yn ei harddegau, rhai sy'n medru cynnig gofal parhaol, rhai sy'n gallu cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg, gofalwyr maeth ysbaid, gofalwyr maeth teithiol sy'n gallu dod i gartrefi gofalwyr maeth i ofalu am blant pan mae gofalwyr maeth arferol angen bod i ffwrdd.

"Rydym hefyd yn chwilio am ofalwyr maeth gyda sgiliau therapiwtig er mwyn cynnig gofal i blant gydag anghenion cymhleth yn nes at adref.

"Rydym yn darparu ystod o hyfforddiant i gefnogi ein gofalwyr maeth. Rydym yn chwilio am 12 teulu maeth newydd yn ystod y flwyddyn yma - dyna'r her dwi wedi ei osod i'r tîm. Gobeithiaf yn wir fod y math arbennig yna o bobl ar gael i fod o gymorth i blant Ynys Môn."

Straeon perthnasol