50 o deiars wedi'u dympio yn Llansamlet, Abertawe

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn ymchwilio ar ôl i dros 50 o deiars gael eu dympio'n anghyfreithlon yn afon Nant y Fendrod yn Llansamlet, Abertawe.

Cafodd y teiars eu darganfod gan swyddogion wrth gynnal arolwg o'r ardal.

Dywedodd llefarydd fod y teiars yn peryglu bywyd gwyllt ac amgylchedd yr ardal.

Mae'r teiars wedi eu symud cyn cael eu hailgylchu.

Dywedodd Owen Caughlin o'r asiantaeth: "Mae dympio gwastraff fel hyn mewn afonydd yn gallu cael effaith wirioneddol ar afon a'i bywyd gwyllt.

"Mae'n ddi-hid a does dim esgus amdano.

"Os oes gan unrhyw un wybodaeth am hyn neu'n poeni am wastraff anghyfreithlon ar safle arall, dylai ffonio 0800 80 70 60."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.