Addewid i wella pwysedd dŵr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Maes Glas, Fflint: Gall gymryd awr a hanner i lenwi bath

Daeth addewid i ddatrys problem pwysedd dŵr isel ar stad o dai lle mae pobl yn aros eu tro i ddefnyddio'r tap.

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymddiheuro i drigolion Maes Glas yn nhre'r Fflint wedi i un gwyno ei bod yn cymryd dros awr a hanner i lenwi bath yno.

Dywedodd Brian Groves, 50 oed, bod y broblem wedi dechrau dwy flynedd yn ôl pan gafodd pibell newydd ei gosod, ond yna wedi gwaethygu pan rwygodd y bibell bedair wythnos yn ôl.

Dywedodd bod rhai o'i gymdogion wedi dechrau mynd am fath yng nghartrefi eu perthnasau tra'n disgwyl i'r broblem gyda'r pwysedd gael ei datrys.

"Os ydw i'n eu clywed yn rhedeg bath, fydda'i ddim yn rhoi'r peiriant golchi ymlaen," meddai Mr Groves.

"Os ydw i'n rhoi'r peiriant yma a bod rhywun arall yn defnyddio'r dŵr, mae'r llif yn diflannu'n llwyr bron."

Ymddiheuro

Yr awdurdod lleol sy'n gyfrifol am bibellau'r stryd, sydd â chymysgedd o dai a fflatiau, a deellir bod dwsinau o drigolion yn y stryd yn diodde' oherwydd y broblem.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir y Fflint: "Rydym yn ymwybodol o broblem pwysedd dŵr sy'n bodoli ar eiddo Maes Glas, ac rydym yn y broses o dendro am y gwaith i adfer y sefyllfa.

"Rydym yn ymddiheuro i'r tenantiaid a'r trigolion am unrhyw anghyfleustra."

Dywedodd llefarydd ar ran Dŵr Cymru: "Nid yw trigolion Maes Glas yn cael eu cyflenwad yn uniongyrchol o'r brif ffynhonnell ddŵr.

"Daw'r cyflenwad o bibell sy'n eiddo i'r awdurdod lleol.

"Rydym wedi gwirio'r pwysedd dŵr ar ein rhwydwaith ddŵr lleol, ac wedi canfod ei fod yn normal."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol