Cadw sianel ar agor ym Mhorth Tywyn

  • Cyhoeddwyd
Harbwr Porth TywynFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Gatiau llanw harbwr Porth Tywyn

Bydd rhwng 20,000 a 30,000 o dunelli o dywod yn cael ei symud o harbwr Porth Tywyn, ger Llanelli, er mwyn sicrhau bod cychod yn gallu parhau i ddefnyddio marina'r dref.

Mae'r cynllun yn costio £60,000 a bydd contractwyr wrthi tan ddiwedd y mis yn cwblhau'r gwaith.

Dyma'r drydedd flwyddyn yn olynol i'r awdurdodau orfod symud tywod.

Mae'r cynllun yn gorfod derbyn trwydded gan Lywodraeth Cymru a chaniatâd Asiantaeth yr Amgylched.

Dywedodd yr harbwr feistr Rory Dickinson: "Mae'n frwydr gyson yn erbyn yr elfennau i gadw sianeli i'r môr ar agor.

"Mae maint y tywod sy'n crynhoi yn amrywio yn flynyddol ac yn dibynnu ar gryfder stormydd yn y gaeaf.

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen cadw cwrs sianeli i'r mor yn glir o dywod

Mae'r awdurdodau wedi ceisio gwahanol ddulliau o amddiffyn yr harbwr yn y gorffennol gan gynnwys codi morgloddiau.

"Ond y ffordd fwyaf cost effeithiol o gadw'r sianeli ar agor yw drwy ddefnyddio peiriannau i gloddio'r tywod."

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i dywod sy'n cael ei symud gael ei osod yn ôl yn yr aber ger y safle lle cafodd ei gloddio.

Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin, Ian Jones: "Mae dyfeisgarwch timau o weithwyr yn sicrhau bod un o atyniadau pwysig y sir yn parhau i weithredu."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol