Cŵn: Ailfeddwl am gyflwyno rheolau llymach

  • Cyhoeddwyd
Ci mewn cawell (Llun llyfrgell)Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgynghoriad ar hyn o bryd ar les anifeiliaid

Mae yna rhai pobl sy'n magu a chadw cŵn yn gofyn i Lywodraeth Cymru ailfeddwl ynglŷn â chynlluniau i osod rheolau mwy llym yn y maes.

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynglŷn â rheolau newydd ym maes lles anifeiliaid a rheoli sefydliadau magu cŵn.

Y nod yw rhwystro'r cŵn rhag cael eu cadw mewn llefydd rhy gyfyng ac sydd ddim yn rhoi digon o sylw i'w hiechyd.

Un o'r prif argymhellion yw sicrhau bod y sefydliadau yn cyflogi un swyddog llawn amser ar gyfer pob 30 o gŵn.

Ond mae nifer o bobl sy'n ymgyrchu o blaid lles anifeiliaid yn meddwl bod nifer y cŵn yn rhy uchel.

Nifer uchel

Mae Emma Wittenstrom, o ardal Hwlffordd, yn fridiwr trwyddedig o Schnauzers.

"Rwy'n meddwl bod y rhif yn rhy uchel," meddai wrth raglen Eye on Wales, ar BBC Radio Wales.

"Ar hyn o bryd mae gennyf 12 o gŵn, a byddwn i ddim am gael mwy.

"Dwi ddim yn credu gallaf gyfiawnhau mwy na 12.

"Maen nhw angen cyswllt personol."

Mae hi o'r farn mai 20 ddylai fod yr uchafswm.

Mae mudiad CARIAD - casgliad o sefydliadau sy'n achub anifeiliaid ac yn ymgyrchu er lles anifeiliaid- yn cytuno.

Cŵn bach a mawr

Ond mae 'na rai sy'n cwestiynu a oes angen y fath reol o gwbl.

Caroline Kisko ydi ysgrifennydd y Kennel Club.

"Pe bai chi'n gosod y rhif ar 30, fe allai hynny fod yn rhy isel ar gyfer rhai bridiau.

"Pe bai chi yn edrych ar ôl 30 o gŵn bach, byddai hynny'n rhywbeth hollol wahanol i geisio gofalu am 30 Great Dane."

Mae hi o'r farn fod gan yr awdurdodau nifer o bwerau eisoes fyddai'n caniatáu iddyn nhw orfodi bridwyr gwael i gau.

"Dwi ddim yn gweld llawer o fudd yn y rheol."

Ond mae Nigel Watts, swyddog lles anifeiliaid o Gyngor Penfro, yn anghytuno.

Mae o'n gyfrifol am oruchwylio a monitro 19 o fridwyr trwyddedig.

"Mae'r rhif 30 yn uchafswm. Pe na bai'r sefydliad dan sylw yn ufuddhau gydag amodau'r drwydded - yna fe allai'r awdurdod trwyddedu leihau'r rhif i lai na 30 o gŵn pe bai angen.

Wrth lansio ymgynghoriad dywedodd Llywodraeth Cymru fod y syniad o sicrhau bod o leiaf un person i bob 30 o gŵn yn adlewyrchu'r cyngor sy'n cael ei roi i awdurdodau lleol gan Gymdeithas Milfeddygon Prydain, Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchodd a nifer o gyrff eraill.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dod i ben ar Fai 23.

Bydd y rhaglen Eye on Wales yn cael ei darlledu am 1pm ddydd Sul ar Radio Wales.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol